Slovenski biografski leksikon

Sušin Jože, pedolog, r. 16. dec. 1922 v Pavlovi vasi pri Pišecah malemu kmetu Jožetu in Mariji r. Jeršič, živi v Lj. Po osn. šoli 1930–5 v r. kraju in šestih razr. klas. gimn. 1935–41 v Mrbu je bil mobiliziran 1941–3 kot pisarn. moč Delovn. urada v Brežicah, nato v nem. vojski v Gradcu in v Normandiji, 1944 dezertiral, bil v angl. ujetništvu na Škotskem, nato v NOV in s prekomor. brigado prišel prek Barija v Split. Po odpustu iz JLA 1946 je bil statist. referent pri OLO Ljutomer 1946–7, 1947–8 končal 7. in 8. razr. gimn. z mat. v Lj. in tu študiral na agronom. fak. 1948–54 (dipl. 1954). Po honorarni zaposlitvi je bil redni asistent od 1955 v Inštitutu za tla in prehrano rastlin, se kot štipendist ICA 1956 specializiral 4 mesece v ZDA glede na analizo in raziskovanje tal, 1963 pa v Ankari za uporabo radioaktivnih izotopov kot štipendist Mednar. agencije za atom. energijo, 1966 je prom. — S. je od 1956 proučeval tla kmetij. posestev in zadrug (12 del), glede na obnovo vinogradov in sadovnjakov (7 del) in tla belokranj. stelnikov (2 deli). — Objavil je: Doprinos k poznavanju terre rosse v Slov. primorju. Lj. 1964 (disert.); Pedološka karta 1:50.000 s komentarjem: Novo mesto 4 (1966), Rogatec 2 (1967) s soavtorji: B. Vovk, M. Kodrič, D. Stepančič, D. Šrok; več poljudnostrok. člankov v Naša vas (1957), RTV (1957–66), Naš vrt (1966–7). — Prim.: ULj 199; 1969, 633–4; Objave univ. 1955, 11; 1959, 21; 1962, 118–20. Adč.

Adamič, France: Sušin, Jože (1922–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi631937/#slovenski-biografski-leksikon (5. december 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine