Slovenski biografski leksikon

Sušec Štefan, pravni pisec, r. 4. dec. 1877 v Hotinji vasi kmetu Martinu in Elizabeti r. Pungartnik, u. 14. marca 1956 v Orehovi vasi — Mrb. Obiskoval je gimn. (1891–9; mat. 1899) v Mrbu, študiral pravo na Dunaju (dipl. 1904) in tu služboval nazadnje kot inšpektor Drž. loterije. Po 1919 se je preselil v Lj. ter bil do upok. načelnik finan. odd. ban. uprave; mesta finan. direktorja v Podgorici (Titograd) ni nastopil. L. 1945 se je preselil na svoj dom v Orehovo vas. — S. je objavil komentirane priročnike o finan. zakonih in neposrednih davkih: Učbenik zakona o drž. računovodstvu. Lj. 1933; Naše finan. pravo. Neposredni davki. Drž. trošarina. Takse. Za praktično uporabo zbrani, sistematično obdelani zakonski predpisi. Lj. 1934; Zakon o neposred. davkih s pravilnikom, uredbami in komentarjem in zakon na neoženjene osebe in o davčni oprostitvi oseb z devetimi otroki. Lj. 1935; Neposredni davki. I. Zbirka dodatkov z vsemi izpremembami zakona in pravilnika ter z razpisi in posebnimi pripombami. Lj. 1938; Zakon o neposrednih davkih s pravilnikom in pripombami (zaradi okupacije nedokončano). Lj. 1941. — O taksah: Zakon o taksah s taksnim in pristojbinskim pravilnikom, z dednimi in darilnimi pristojbinami ter komentarjem. Zakon o sodn. taksah s pravilnikom in komentarjem. Lj. 1936; Takse. I. Zbirka dodatkov. Uredba o dednih in darilnih taksah. Taksni vozninski pravilnik. Lj. 1937; II. zbirka dodatkov z vsemi izpremembami zakona o taksah, s pravilnikom, zakon o sodnih taksah z razpisi in posebnimi pripombami. Lj. 1938. — O davku na poslovni promet: Zakon o splošnem in o skupnem davku na poslovni promet s pravilnikom, uredbami, razpisi ministrstva za finance in s komentarjem. Uredba in pravilnik o skupnih banovinskih trošarinah. Lj. 1937; Davek na poslovni promet. I. Zbirka dodatkov z vsemi spremembami zakona in uredb o splošnem in skupnem davku na poslovni promet ter o luksuznem davku in s posebnimi pripombami. Lj. 1940. — O trošarini: Uredba o višini, načinu ubiranja in kontroli pri pobiranju banov. trošarine na vino in žganje. Za praktično uporabo priredil S. Š. Lj. 1934 (Zakoni in uredbe 38); Zakon o drž. trošarini s trošarinskim pravilnikom in komentarjem. Uredbe in pravilniki o banov. in obč. trošarinah s komentarjem. Lj. 1939. — Podobne članke je pisal tudi v Samoupravi (1925, 2–3) in K (1933, 190; 1934, 24, 69). — Prim.: r. matice Slivnica pri Mrbu; poročilo brata Alojza Sušca; izv. mrb gimn. 1891–9; Spominski almanah 335, 211 (slika). Syr.

Suyer, Vaso: Sušec, Štefan (1877–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi631666/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine