Slovenski biografski leksikon

Sumper Janez, narodnoobrambni delavec, nabožni pisec, čebelar in vremenoslovec, r. 11. dec. 1827 v Ločah pri Št. Ilju ob Dravi kmetu Bartolomeju in Mariji r. Pachernigg (po dam. pri Poherniku), u. 18. jan. 1888 v Skočidolu (Rožna dolina na Kor.). Po obisku osn. šole in gimn. je 1847 študiral bogosl. v Clcu, 1851 ord.; ob tej priložnosti so izdali clški Slov. prigodnico Na slavu Janezu Sumperju iskrenemu vlastencu in bivšemu začasnemu učitelju slovenščine… Bil je 1851–5 kaplan v Št. Ilju, 1856–7 provizor v Rožeku, Sedlicah, zakristan na Višarjih, 1858 kaplan v Šent Paternionu, 1859 na Peravi, 1860 v Beljaku in od 1861 do smrti župnik v Skočidolu; občina je S-ju postavila nagrobni spomenik, 1927 obnovljen.

Kot bogoslovec je S. menjaje z L. Ferčnikom (SBL I, 175) nadomestoval Ant. Janežiča (ib., 376–80) pri pouku slov., 1850 mu pomagal pri sestavljanju nem.-slav. slovarja; za slov.-nem. slovar 1851 je obdelal črki L, M (do besede miza) in R; že zgodaj si je prizadeval za utrjevanje in uveljavljanje slovenščine na Kor., bil med ustanovitelji katol.-polit. družbe za slov. Korošce, ok. 1880 pa je v Skočidolu pripravil veliki ljud. tabor, povečal ž. c. sv. Marjete, ji priskrbel nove zvonove in 1879 dokončal zidavo novega zvonika, prekril župnišče in gospod. poslopje; 1877 je v pogoreli vasi Podravlje med 1877–88 obnovil in povečal p. c. sv. Štefana. — Napisal je za Slomškovo Djanje svetnikov (1853–4) več sestavkov, pri Hoffmanu v Beljaku pa 1860 izdal knjižico Višarski romar: zgod. božje poti, molitve in pesmi (hkrati nem. prevod Der andachtige Luschari-Pilger…). Kot izkušen čebelar je napisal Slov. Bučelarček (v izd. J. Sernec, Nauk o gospodinjstvu. Clc, MD 1871, 49–141); s T. Ku(c)hlerjem, učiteljem v Skočidolu, je izdelal po načelu J. Dzierzonovih prestrojenih panjev pripravnejši »skočidolski panj«, ki je bil dvakrat na razst. KD v Clcu in dobil prva častna darila. Oba sta se ukvarjala z rejo sviloprejke; zanje je S. imel v župnišču posebno sobo z omarami in pripravami, na vrtu pa veliko murv, danes obojega ni več. Kot L. Ferčnik se je tudi S. ukvarjal z vremenoslovjem, 1853–86 dnevno opazoval vreme in svoja opazovanja zapisoval. — Priimek Sumper ima tudi bajeslovni pomen (prim. SG 1860, 110; J. Pajek, črtice iz duševnega žitka štaj. Slov. 1884, 189, 224). — Prim.: r. matice Št. Ilj ob Dravi; župni arhiv Skočidol; Simonič 331, 499–500; šemat. krške škofije 1848, 1869; Mir 1888, št. 3; KMD 1889, 97–8. Sbj.

Stabej, Jože: Sumper, Janez (1827–1888). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi629959/#slovenski-biografski-leksikon (20. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine