Slovenski biografski leksikon

Sullak (Sulax) Ezekiel (redovno ime), šolnik in nabožni pisec, r. 4. jan. 1743 neznano kje neznanim staršem (v uradn. spisih naveden le rod kot »Vindus«), u. 15. maja 1812 za jetiko v Nov. mestu. Šolal se je najbrž zunaj sedanje Sje, 1760 stopil v franč. red, bil 1782–5 v Lj. pridigar, lektor na redovni šoli, nato v Brežicah gvardijan, od 1789 v Nov. mestu vsaj do 1801 učitelj gršč., vikar (ponovno), definitor, lektor. — Izdal je: Te narbolše molitve, katire je naš sveti oče Papež Pius VI. rezsvetlil inu rezložil… Lj. 1783, 63 str., 80 (prevod iz nem. po italij. izvirniku). — Za red je S. sestavljal od 1782 rkp. Protocollum complectens ea, quae spectant ad Spiritualia et Disciplinam internam. Kot poseben ljubitelj knjig je imel tudi svoj »Ex libris P. F. Ezechielius Sullak Ordinis Min. Strict. Observ. An. 1796«. — Prim.: Glaser I, 179; Kidrič, Zgod. 241, 546; isti, Dobrovský 12, 55, 57, 131, 192 (op. 60); Marn XXII, 72; Pohlin 53; Simonič 390; Šaf. I, 34, 142; šemat. lj. škofije 1793–812; UT 1884, 340; Iv. Vrhovec, Zgod. Nov. mesta. 1891, 282; J. Anderle, Zft f. Exlibriskunde (p. o.), Wien 1908, str. 3 (popravi letnico bivanja v Lj.); A. Furlan, ČZN 1926, 41. Mkč.

Miklavčič, Maks: Sullak, Ezekiel (1743–1812). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi629820/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine