Slovenski biografski leksikon

Suhadolc Anton, matematik, r. 19. apr. 1935 v Lj. gradb. inž. Antonu in učiteljici Nataliji r. Sartori, živi tu. V Lj. je obiskoval osn. šolo 1941–5, III. drž. gimn. 1945–53 (z mat.), študiral 1953–7 matematiko na univ., 1957 dipl. Nato bil 9 mesecev zaposlen v Nuklearnem inšt. J. Štefan; 1960 je postal asistent za matemat. na fak. za naravosl. in tehnol. lj. univ., bil od 1961–3 štipendist A. Humboldtove ustanove v Heidelbergu; 1965 je v Lj. prom. z disert. Posplošitev Fourier-Laplaceove transformacije in postal docent za funkcion. analizo na katedri za matem. Od okt. 1969 do jul. 1970 je bil štipendiran v okviru Fulbrightovega programa na Wisconsin univ. v Madisonu, ZDA. — Strok. razprave objavlja od 1956 v: Obz za matem. in fiziko; Glasniku matem., fiz. i astron. (Zgb 1958, 155–68, z M. Ribaričem); Archiv for Rational Mech. and Anal. (1962, 444–54, z M. Ribaričem); Mathem. Zft (1968, 55–60, z J. Vrabcem); Journal f. d. reine u. angewandte Mathem. (1969, 97–108, z J. Vrabcem). Je soavtor poročil za Sklad B. Kidriča (v l. 1965, 1968, 1969) in naloge rač. centra: Aproksimativne metode matem. analize. Lj. 1966. — P rim.: osebni podatki; ULj 1969, 252; ocene v Mathematical Review 1959, št. izvlečka 7177; 1963, št. izvl. 2454; 1967, št. izvlečka 4442, 7442; 1968, št. izvl. 5610; 1969, št. izvl. 4914. *

Uredništvo: Suhadolc, Anton (1935–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi628861/#slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine