Slovenski biografski leksikon

Stroj (Stroy) Janez Pavel, nabožni pisec, r. 25. jan. 1758 v Podbrezju (Britof) kmetoma Antonu in Mariji (priimek neznan), u. 6. avg. 1807 na Igu. Obiskoval je v Lj. lat. šolo, tu bil sošolec Val. Vodniku ter znan kot »bistra glava« (Primic), po 1777 stopil v lj. škofij. semenišče (ord. 9. jun. 1781 na namizni naslov desetin Andr. Gollmayerja, SBL I, 228–9, v Potokih in Mostah). Služboval je 4 leta kot dvorni kaplan (in notar?) škofa Karla Herbersteina (SBL I, 303 sl.), hkrati s somišljeniki zmerne janzenist. smeri Jernejem Bastiančičem (ib., 27), Jan. Debevcem (ib., 125–6) in Jur. Gollmayerjem (ib., 229–30), od 1786 kot župnik na Igu s slovesom dobrega pridigarja in uglednega duhovnika (konzist. svetnik), zavzetega za nar. prerod. Izdal je: Christliche Betrachtungen zum Unterrichte und Trost f. die Armen. 1782, prevod iz franc.; v sloven. Keršansku premišluvánje k' podvučenju inu k' troštu za vbožne inu take ludy, katéri se morejo za svoj živež térdu truditi. V Lj. 1783, 1792.² – Prim.: r. matice Podbrezje (ŠkALj); Kidrič, Dobrovský 201, op. 106 in kazalo; isti, Zgod., kazalo; isti, Korespondenca Jan. Nep. Primca. 1934, 180, op. 9; Marn XXII, 72; Pohlin 53; Zssl I, 371; Fr. Pokorn, Šemat. lj. nadškofije 1788, 107; B. Lenček, MHK 1857, 9. Mkč.

Miklavčič, Maks: Stroj, Janez Pavel (1758–1807). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi624158/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine