Slovenski biografski leksikon

Strobl Ludvik, strokovnjak za semenarstvo, r. 22. marca 1916 v Nov. mestu jetnišničnemu uslužb. Ludviku in Ivani r. Tekavc, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo 1922–6 in 4 razr. gimn. 1926–30 v r. kraju, sred. kmetij. šolo 1934–7 (mat. 1937) v Križevcih (Hrv.), 1938 opravil praktikant. izpit, na veleposestvu Orlovnjak pri Osijeku pa 1937–8 prakso. Upravljal je 1938–40 posestvo Betindvor pri Osijeku, bil adjunkt na veleposestvu Orlovnjak pri Osijeku 1940 do apr. 1941, ko je bil zaradi okupacije odpuščen in brezposeln do jan. 1942; od tedaj do konca vojne je bil referent Prehranjevalnega zavoda v Lj., vmes apr. 1942–jul. 1943 v italij. internaciji v Gonarsu in Renicciju. Od maja do avg. 1945 je bil referent pri Nabavljalnem zavodu Sje, sept.–dec. pri inspektoratu izredne uprave za preskrbo v Novem Sadu, dec. 1945–7 na ministrstvu za trgovino in preskrbo Nar. vlade Sje, 1947–52 najprej referent, nato načelnik uprave semenske službe pri ministr. za kmetij. in gozdarstvo LRS, 1952 vodja proizvodnega odd. Semenarne v Lj., od 1953 je na Kmetij. inštitutu Sje. Nekaj časa se je 1957 specializiral za pridelovanje semenskega krompirja na Holandskem, od 1959 je višji strok. sodel.

S. je objavil: Potrjevanje posevkov v LRS. Lj. 1960, 88 str. (z V. Repanškom); sam ali s sodelavci strok. članke zlasti glede krompirja (SocK 1959, št. 1–2, 3; 1960, št. 6; ib. 1962, št. 6) in žita (ib. 1959, št. 4; 1960, št. 1; 1961, št. 6; ib. 1962, št. 12); v stroko spadajoče sestavke mdr. v: Informacije (1961, 9–11), KmG (1957–66), Naša vas (1957, 1959), Novice (1958), SocK (1956, št. 1–3; 1957, št. 1–2, 5–6; 1958, št. 3, 5; 1959, št. 5–6; 1960, št. 3–4; 1961, št. 1–2, 6; 1962, 4, 13, 14, 20) in v internih publikacijah Kmetij. inštituta Sje. S. je imel 1958–62 strok. referate na zvezn. in republ. posvetovanjih, bil 1953–7 tajnik ali predsed. Društva kmetij. inž. in tehnikov Sje, član ali tajnik republ. odbora za poljedelstvo in komisije za potrjevanje posevkov.: – Prim.: gimn. izvestje Novo mesto; SBibl 1950 –. Adč.

Adamič, France: Strobl, Ludvik (1916–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi623803/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine