Slovenski biografski leksikon

Strniša (Sternissa, Sternischer) Janez Krst., nabožni pisec, r. ok. 1670 na Kranjskem, u. po 1723 neznano kje. Priimek je v virih navadno brez končnega -r; ker je razširjen med Tržičem in Škofjo Loko, mu je domnevno tam r. kraj. Ord. je bil 1694 (delal 1721 duh. vaje pri lj. jezuitih »27 let po novi maši«). Kaplanoval je 1695 v Moravčah in od 1696 v Škocjanu pri Turjaku, od tu se je 1698 vpisal v bratovščino sv. Mihaela v Mengšu, odprto za izobražence in ugledne duhovnike. L. 1716–apr. 1718 je upravljal faro Vače (viceparochus, administrator), od kresa 1721 do maja 1723 pa faro Ig (curatus substitutus). V tisku je 1712 izdal v Lj. Acerba passio D. N. Jesu Christi chronographice expressa v obliki samih kronogramov – primer čistega manirističnega pisanja. Neznano kdaj je napisal 8 postnih pridig (De 8 Domin. quadragesim. Concionibus). – Prim.: župnij. kroniki na Vačah in Igu; jezuit. diarij (DAS, I/37 r, 1123); ZZ 411; V. Steska, IMK 1900, 167; J. Pogačnik, Zgod. slov. slovstva III, 1969, 78. Mkč.

Miklavčič, Maks: Strniša, Janez Krstnik (okoli 1670–po 1723). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi623576/#slovenski-biografski-leksikon (8. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine