Slovenski biografski leksikon

Strle Anton, teološki pisec, r, 21. jan. 1915 v Osredku (Žilce, prej Sv. Vid nad Cerknico) kmetu Jožefu in Ivani r. Intihar, živi v Ljubljani. Obiskoval je osn. šolo 1921–9 v Žilcah, po 1930 opravljenem priv. izpitu čez 1. in 2. razr. klas. gimn. pa gimn. 1930–6 v Šentvidu n/Lj., v Lj. študiral bogosl. 1936–42. Bil je prefekt v Marijanišču 1941–2, semeniški duhovnik do 1943, spet dij. prefekt v Marijanišču do 1944 in i. l. prom. z disertacijo Naravno hrepenenje po nadnaravnem smotru po nauku sv. Tomaža Akv. Učil je verouk kot hon. učitelj na real. gimn. v Nov. mestu do zač. maja 1945, bil kaplan subsidiarij pri sv. Petru v Lj. do dec. 1946, stolni vikar in zapisnikar cerkv. sodišča do jul. 1947, zaprt v Lj., Nov. mestu, in Mrbu do 1952. Od avg. 1952 je bil v Planini pri Rakeku kaplan, 1953–8 župni upravitelj, vmes hon. predavatelj na teol. fak. v Lj. 1957 do jun. 1958, pravi docent od okt. 1958 do nov. 1967, od tedaj izr. prof. – V l. 1959–66 je bil duh. pomočnik v Javoru pod Lj., v Dravljah, Preski, Lj. (uršulinke), od maja 1960 je prosinodalni eksaminator in od 1964 uradni škofij. cen-

S. je najprej objavljal pesmi (psevd. Sámo) v višješol. dij. listu; biografijo Lojze Grozde, mladec Kristusa Kralja. Lj. 1944, 123 str., po 1954 le še znanstv. razprave s svojega področja. Izdal je (v ciklostilu): Kristologija in soteriologija. I, 1. in 2. odd. Lj. 1962, 280 str.; 3. odd. Lj. 1962, 249 str., vse ponat. 1967; Zakramenti. I. Lj. 1962, 269 str.; II, 1963, 273 str.; III, 1965, 271 str.; Mariologija Lj. 1964, 353 str.; Osnovne resnice o Kristusu in Mariji. Lj. 1966, 104 str.; Uvod v metodiko znanstv. dela. Lj. 1966, 102 str.; Nauk o odrešenju po J. Kristusu. Mrb 1968, 136 str.; Kristusova milost. Lj. 1968; – članke mdr. v publikacijah: BV (1965, 12–8, 254–96; 1966, 43–79, 224–55; 1967, 31–54, 140–2, 161–70, 233–55, 291–4; 1968, 170–212; 1969, 11–43, 403–15), Bogoslovska smotra (1967, 126–33), Cerkev (1969, 52–5; 1970, 10–5), Družina (1963–70; do 1968 nepodpisani, potem deloma), Leto svetnikov (I, Lj. 1968), Zbornik teol. fak. (1954, 2–24, 201–8; 1955, 66–99, 149–71, 171–9, 204–12; 1956–7, 19–40, 103–63; 1958, 34–63, 139–50, 150–81; 1959, 128–86, 196–204, 224–32; 1960, 36–61, 76–177, 194–200), Zbornik razprav teol. fak. (1962, 74–163 tisk.); – vrsto ocen in poročil predvsem v BV. – Prevedel je iz lat. papeške okrožnice, odloke, govore, navodila (okr. 430 str.), jim večinoma napisal še uvode. – Spekulativno usmerjeni teolog S. proučuje predvsem zgodovino dogem, zlasti v dobi cerkv. očetov, vso teol. osredotočuje na »mysterium paschale«; posebno ljuba mu je sinteza. Doslej skoraj le v lat. obravnavano dogmatiko skuša podajati (kot A. Breznika, gl. SBL I, 59, učenec) v razumljivi, lepi slovenščini, v preprostem stilu, brez nepotrebnih tujk. – Prim.: osebni podatki; bibliografija (arhiv SBL). *

Uredništvo: Strle, Anton (1915–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi622102/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine