Strgar, Vinko (1870–1934)
Vir: družinski arhiv

Slovenski biografski leksikon

Strgar Vinko, rudarski organizator, r. 11. nov. 1870 v Leskovcu pri Krškem posestniku Francu in Mariji r. Šircelj, u. 14. dec. 1934 v Lj. Obiskoval je gimn. 1882–90 (mat. 1890) v Nov. mestu, končal pravo v Gradcu, študiral montanistiko v Leobnu ter tu dipl. 1898 kot eden prvih slov. mont. inženirjev. Bil je 1898–900 rudar. eleve v Idriji, 3. jan. 1900–7 adjunkt v Celju pri okraj. rudar. uradu, 1907–18 v Lj. vodja okrož. rudar. okraja, 1918–33 (upokojitev) rudar. glavar na tu novo ustanovljenem rudar. glavarstvu. – S. je v Lj., še pod Avstrijo, uvedel slov. poslovanje. Sodeloval je v komisiji, ki je izdelala pravilnik bratovskih skladnic za soc. zavarovanje rudarjev. Ustanovil je Društvo slov. inž. (1910); soustanovil Združenje jsl inž. in tehnikov (1918) ter mu predsedoval; sodeloval pri pripravah in snovanju TVŠ in bil blagajnik društva za njeno gradnjo. Napisal je več strok. poročil (arhiv Geol. zavoda v Lj.). – V Idriji se je S. sprijateljil s Fr. Sal. Finžgarjem; le-ta je po S-jevih hudih življenjskih izkušnjah ustvaril glavno osebo dr. Rudija Slaka (Mirna pota, MD 1952, ID, VI). – Prim.: gimn. izvestja Novo mesto; NZT 190–1 (s sliko); Alma mater Alexandrina 152, 163–5, 167–8, 197–204; inž. Igo Pehani, J 1930, št. 2 (s sliko); 1934, št. 288; S 1934, št. 284; SN 1934, št. 282; Rudarski i topionički vesnik 1934, 55; I. P., Tehnički list 1935, 31 (s sliko); F. S. Finžgar, ID 1952, VI, 281–2. Smj.

Smolej, Viktor: Strgar, Vinko (1870–1934). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi620098/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine