Slovenski biografski leksikon

Strel Janez, prepesnjevalec, r. 23. sept. 1790 v Mokronogu, (starši neugotovljivi), u. 30. apr. 1847 v Trebnjem. Vsaj 4. letnik bogosl. 1813–4 je študiral v Lj. in bil sošolec Jan. Ciglerja (SBL I, 79) in Jož. Poklukarja (ib. II, 427). Po ord. 14. dec. 1814 je bil kaplan v Horjulu do 1815, Zgornjih Gorjah do 1816, v Šmartnem pri Kranju do 1818, stolni vikar v Lj. do 1825, nato župnik in dekan v Gorjah do 1846 ter slednjič pičlo leto v Trebnjem. L. 1836 je po tuji predlogi priredil pesem Popotnik pridem čez goro, ki je zaradi napeva ponarodela in bila ena najbolj priljubljenih točk na čitaln. prireditvah. Prvotno S-ovo besedilo je popravil in okrajšal Bl. Potočnik (SBL II, 458–60). Posebno pozornost je pesem zbudila na veliki slovan. besedi 9. nov. 1846 v jožefstadtskem gledališču na Dunaju (N 1846, 184; 1847, 19). Po ugibanjih, ali je pesem prevod Fr. Schuberta Der Wanderer, ki je okrajšan posnetek G. Ph. Schmiedta iz Lübecka Des Fremdlings Abendlied, napev pa neka »normandijska romanca« oz. švedska pesem, velja ugotovitev, da je slov. besedilo komaj še spoznavna predelava omenjene Schubertove pesmi, napev pa skladba Francoza Françoisa Bérata k pesmi Ma Normandie. Popotnik je bil prvič priobčen v N 1847,21, s pomanjkljivo litografiranim napevom in klavirsko spremljavo pa v 3. dokl. listu (ib., pril. k listu 8). Za moški zbor jo je kot »narodno« priredil A. Foerster (SBL I, 183–4; Zbirka slov. nar. pesmi 1882,13) in nanovo skomponiral A. Nedved (SBL II, 197–8; Aljaž, Slov. pesmarica II, 1900, 45). — S. je v Gorjah pisal tudi dnevnik, ki si je vanj zapisoval pomembnosti iz svojega branja; bral je staroklas., franc., nem. in angl. pesnike, pisatelje in filozofe, mdr. Leibniza, Voltaira in Rousseauja. Po mišljenju je bil jožefinec, vendar strogo kršč. prepričanja. Mikalo ga je tudi pesnjenje: na nem. je prevedel 3 slovaške in 1 madž. ljud. pesem, 1 nem. pa utegne biti njegova izvirna. V črkar. boju je bil pristaš metelčice. — Prim.: lj. škofij. šematizmi; Apih 40–1; Glaser III, 36; IV, 455; Kidrič, Zgod. 619; isti, Prešeren II, 324, 325, 345; N 1847, 32, 76 (naznanilo smrti); LZ 1888, 441–3; Fr. Levec, KK 1898, 166–81; L. Pintar, ZMS 1902, 148; I. Pregelj, DS 1915, 106–7; A. Funtek, LZ 1922, 711. Kr.

Koblar, France: Strel, Janez (1790–1847). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi618943/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine