Slovenski biografski leksikon

Streit (Strajt) Jurko – 1.) Hipotetično ime za mojstra Jurka, zidarja, kamnoseka in stavbarja, ki je po pogodbi 1. okt. 1520 zidal 1521–9 dvoranski prezbiterij in zvonik cerkve v Crngrobu pri Škofji Loki. Ker pa se Jurko v vseh arhiv. virih nikoli ne imenuje s priimkom S., ampak le po poklicu (»Maurer«: 1515, 1520, 1521; »Steinmetz«: 1533), mu tega priimka ne moremo pripisati. Pač pa je imelo na Loškem v 15. st. ta priimek več kmetov in neki tesar. – 2.) Res poznamo nekega Jorga S-a, kamnoseka (»Steinmetz«) oz. stavbarja kot lastnika dvorca v Vipavi (gl. izpisek lj. meščanov in njihovih fevdov 1444–69). Ne moremo pa za gotovo reči, če je bil tudi lj. meščan, vsekakor pa ni identičen z loškim mojstrom Jurkom. Kakega stavbar. dela mu ne moremo pripisati. — Prav tako nista niti loški Jurko niti vipavski Jorg S. identična z Jurkom Kranjcem, ki je zidal 1518 na nadškofij. palači v Zgbu. — Prim.: B. Otorepec, Gradivo za zgod. Ljubljane v sred. veku VI, Lj. 1961 (o vipavskem Jorgu S-u; šapirografirano); E. Cevc, Loški razgledi 1964, 50–60 (z nadrobno lit.). Cc.

Cevc, Emilijan: Streit, Jurko (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi618824/#slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine