Slovenski biografski leksikon

Strajnšak Anton, narodni buditelj, r. 21. maja 1810 kmetoma Juriju in Urši r. Vrbnjak v Bučkovcih (Mala Nedelja), u. 18. sept. 1881 v Veržeju. Po osn. šoli v r. kraju je obiskoval 1826–32 gimn. v Varaždinu, v Gradcu pa študiral filoz. 1832–4 in teolog. 1834–8 (ord. 1838). Kaplanoval je do 29. avg. 1860 v Juršincih (Sv. Lovrenc) v Slov. goricah, nato prevzel kuracijo Sv. Mihaela v Veržeju in jo upravljal do smrti. — S-a so usmerili v narodnobuditelj. delo gimn., zlasti pa slov. dijaki v Gradcu. St. Vraz mu je spesnil sonet Visokovrednemi Gospodi … na den služenja nove meše per Mali Nedeli (Zgb 1838, na zlatoobrobljenem listu; ponat. Kres 1883, 42–3). Na vabilo 1838 snujoče se »slavjanske« čitalnice v Gradcu, ki ga je štela med zunanje člane, se do 16. febr. 1839 ni odzval, bil pa med tistimi, »ki se za slovenšino ino slovensko vučenost zavzemljejo« (A. Krempl, Dogodivšine 252). Zajele so ga ljudskoprosvetne potrebe: zlagal je posvet. in nabož. pesmi (gl. prigodnico novomašniku Fr. Šrolu, ŠP 1853, 54–5); pisal kratke, nabožnovzgojne povesti (Vedež 1848; Slov. čbela 1850; ŠP 1853–4); skrbel za slov. petje; zbiral slov. besedni zaklad za O. Cafa (SBL I, 66–7); v Juršincih razlagal učencem katekizem samo v slov., jih učil brati in pisati cirilico, učiteljem pa sestavljal slovnična pomagala; pozdravljal izid slovnice Jožefa Muršca (SBL II, 182–4), Slov. koledarčka in slov. razglas negovske graščine; propagiral idejo o ustanovitvi SM; podpiral narodno zavedne dijake; objavil Kremplovo Mladoletje, da bi se njegovi spisi »zgube ino pozablivosti oteli« (SB 1852, 153); prepisoval Volkmerjeve stihe. — Bil je naročnik na prerodna in Vrazova dela, odklanjal pa njegovo Kolo, misleč, da bi se dalo »kaj bol zanimivega pisati« (ZMS 1904, 115). Po S-ovi zaslugi se je mnogo Veržencev udeležilo bučkovske bésede 1867 in ljutomer. tabora 1868, z njegovo gmotno pomočjo se lepo razvijalo malonedeljsko bralno društvo. Bil je tip. nar. duhovnika, v katerem so se križale ideje l. 1848 s Slomškovimi narodno-vzgojnimi načeli ter poilirskim razpoloženjem starejše vzhodnoštaj. duhovn. generacije. — Značka: A. S. – Prim.: Ilešičeva zapuščina (NUK); Pajkovo gradivo (Lj., Mrb); Slekovčeva kartoteka duhovnikov (Pokrajin. arhiv, Mrb); S-ovi prepisi Volkmerjevih pesmi, (Ms 44, Mrb, Študij. knjižnica); katalogi varažd. gimn. 1826–32 (Historij. arhiv, Varaždin); St. Vraz, Slov. djela I, 281; II, 237; N 1846, 35; 1848, 87; 1851, 271; ŠP 1854, 39–40; SGp 1881, 307–8; ZMS 1900, 208, 256; 1904, 163–4; 1905, 205; Fr. Kovačič, Ljutomer. Mrb 1926, 268; ČZN 1938, 171; Fr. Petrè, Poizkus ilirizma pri Slovencih. Lj. 1939, 165, 296. Vrk.

Vrbnjak, Viktor: Strajnšak, Anton (1810–1881). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi616739/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine