Slovenski biografski leksikon

Stoviček Jaroslav, pisatelj, r. 27. apr. 1904 v Leskovcu pri Krškem grašč. oskrbniku češ. rodu Karlu in Vlasti r. Sochor, živi v Zgbu. Obiskoval je 1911–6 osn. šolo v Leskovcu, 1917–20 mešč. šolo v Krškem, 1921–2 dveletno trg. šolo v Zgbu. Služboval je 1924–52 kot uradnik in komercialist v Tržiču, Kranju in Zgbu, od 1955 pri Sploš. obrt. kovin. zadrugi v Krškem. – Literarno se je S. začel oglašati s feljtoni v J (1936–41), pozneje piše samo hrvaško. Kot komercialist je prepotoval razne evrop. dežele in kos sev. Afrike, zlasti Egipt, kar je očitno vplivalo na njegovo slovstv. delo. Prva S-ova knjiga Neobični doživljaji običnog čovjeka (Zgb, Matica Hrv. 1954; slov. prevod Nenavadni doživljaji navadnega človeka. Prevedel Severin Šali. Mlad. knj. 1956 ima avtobiografski značaj: pripoveduje o mladosti in o poznejšem potovanju v Afriko (po njej je napisal Branko Mayer scenarij za Jadran-Film, Zgb). Memoarski slog se prepleta z reportažnim stilom; Kora naranče (Zgb, Mladost 1957; slov. prev. A. Prijatelj=J. Fistrovič, Oranžna lupina. Mrb, Obzorja 1960; tudi nem. prevod) vsebuje 5 novel: označujeta jih snov iz tujega sveta in spretno fabuliranje. Tu in tam skuša S. prodreti tudi v psihologijo svojih oseb, odkriti v njih vzroke življ. zapletljajev. – Prim.: Krklec Gustav, spremna beseda h knjigi Neobični doživljaji. 1954; Tone Potokar, LDk 1954, št. 294; Vjesnik 1954, št. 3054; Stjepan Devčić, Život i škola 1955, IV, 23–4; top (= Tone Pavček), Ldp 1957, št. 27; Sl(avko) Ru(pel), PDk 1957, št. 42; dr. K(arel) D(obida), ib. 1961 št. 49; J. Zupančič, NRazgl 1958, 278; B(ožidar) B(orko), SPor 1958, št. 131; Delo 1968, št. 314. B. B.

Borko, Božidar: Stoviček, Jaroslav (1904–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi615901/#slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine