Slovenski biografski leksikon

Storchenau Sigmund (Žiga), verski ideolog, na gradu Humperk pri Žihpolju nad Dravo r. 17. avg. 1731 imensko neznanim staršem, in u. 13. apr. 1798. Oče je kot lastnik fužine za jeklo ob Borovnici (dotok Drave) skušal obnoviti železar. podjetji v Borovljah in Bajdišah, a je prezgodaj u. Šestnajstleten je postal S. jezuit, dosegel filoz. in teol. doktorat. Učil je na Dunaju logiko in metafiziko do 1773 (razpust reda), se nato vrnil na Humperk k ovdoveli materi in se tu družil z bivš. kor. jezuiti (Jur. Florijančič, SBL I, 183; Ožbalt Gutsman, ib., 279—83; A. Kaschutnig, ib., 430; Podgriečnik). V l. 1781–9 je bil v Clcu duh. vodja in pridigar na dvoru cesarjeve sestre Marije Ane ob elizabet. samostanu, 1790 se vrnil na Humperk, kjer ga je potrl prihod Francozov. Na Dunaju si je zadal nalogo zavrniti vpliv Kantove filozofije in franc. enciklopedistov, v Clcu pa ovirati delo razsvetljencev okr. satirika Al. Blumauerja in tovarnarja F. P. Herberta. Objavil je: filozof. spise: učbenika Institutiones logicae. 1760, več ponat., tudi v nem. Grundsätze d. Logik, Augsburg 1774; Institutiones metaphysicae I–IV, 1769, 1772²; svoje glavno delo Die Philosophie der Religion, 7 delov, Augsburg 1773–81, 1785–9, 1803² Dunaj; dodatek Zugaben zur Philosophie d. Religion, 5 delov, Augsburg 1785–9, teh temeljno poglavje Tractatus de religione et theologia naturali, Dunaj 1786; v Seltenere Urkunden aus dem inneren Archive der Religionsgesch. Augsburg 1792 so zbrani temeljni dokazi S-ovega nazora; praktični povzetek Der Glaube der Christen, wie er sein soll, Augsburg 1792, je izšel tudi v franc.; Ueber die Trägkeit der Materie (Beiträge … von österr. Gelehrten, Dunaj 1775); polemične: L. J. Spittler's Grundriss d. christl. Kirche. Dunaj 1790; nagovore: (na dvoru nadvojvodinje Marije Ane) Geistliche Reden auf alle Sontage d. J., I–IV, Clc 1786; Die Moral der Christen … in geistl. Reden eingekleidet. I–IV, Clc 1794–6, del teh v lat. izdal A. F. Olten, Sermones sacri. Bratislava 1806; prevod: Vincenc Huby, Considérations propres à faire naître et à entretenir l'amour divin, tedaj še slavno delo. – Prim.: Stoeger 339; Wurzbach XXXIX, 195–7 (z lit.); Fr. Erjavec, Kor. Slovenci II, Clc 1956, 341, 522, 689–90, 794. Mkč.

Miklavčič, Maks: Storchenau, Sigmund (1731–1798). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi615571/#slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine