Slovenski biografski leksikon

Stiplovšek Miroslav, zgodovinar, r. 18. jul. 1935 v Lj. peku Albertu in Mariji r. Kokalj, živi v Domžalah. Tu je obiskoval 1942–6 osn. šolo in niž. gimn., viš. gimn. 1949–54 v Kamniku. Študiral je zgod. na univ. v Lj., 1960 dipl., 1961 postal asistent za zgod. novega veka v odd. za zgod. filoz. fak., 1966 prom. z disert. Dejavnost strok. organizacij na jsl ozemlju Sje 1918–22. L. 1965–9 je bil poslanec prosv. kult. zbora skupščine SRS, 1962–8 tajnik Zgod. društva za Sjo, preds. sveta za prosv. in kulturo občin. skupščine Domžale ter odbornik v več strok. društvih. Objavil je članke o strok. organizaciji slamnikarskega delavstva (ZČ 1965–6, 361–70), o stavkovnem gibanju (Prispevki za zgod. delav. gibanja (VII/1967, 151–70), o delav. gibanju (Mengeški zbornik 1969, 30–55), o akcijah komunistov (ib., 7–26), o NOB v Mengšu ter S. Šlandru (ib., 61–164, 196–204); v ZČ in Jsl istorij. časopisu več poročil in ocen. – Prim.: osebni podatki; Objave univ. 1963, št. 31, 90–1; ULj 1969, 103–4. *

Uredništvo: Stiplovšek, Miroslav (1935–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi613990/#slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine