Slovenski biografski leksikon

Sterbenc (Strbenc, Šterbenc) Jurij, lastnik prve in edine rokopisne pesemske zbirke Simona Jenka (SBL I, 399 sl.), r. 30. marca 1834 v Starem trgu ob Kolpi Petru in Margareti r. Lakner, u. 14. marca 1899 v Leskovcu pri Krškem. Obiskoval je gimn. (1848–56; odl. mat. 1856) v Nov. mestu, kjer je bil do 1853 eno leto za S. Jenkom, potem študiral pravo na Dunaju do 1860 (prom. 1862) ter bil tudi tu Jenkov vrstnik (1856–60 in 1862), prijatelj in mecen. L. 1861 je S. vstopil v lj. bogosl., imel tu nekatere študij. olajšave ter bil 1863 ord. Služboval je kot kaplan v Kranju 1863–7, v Lj. 1867 pri Sv. Petru, 1868–74 pa pri Sv. Jakobu, bil 1874–6 podravnatelj semenišča in ekonom, 1878–85 žup. upravitelj, kraj. šol. nadzornik v Hrenovicah pri Postojni, 1886–99 župnik, dekan in šol. nadzornik v Leskovcu pri Krškem.

Kmalu po 1864 je S. dobil s črnilom pisane, v rjavo polplatno vezane Poezije. Zložil Simon Jozipovič Jenko. Podarjene dr. Sterbencu (»Zbornik ali S-ev rkp.«): mala 80, 214 str. s kazalom, 150 večidel kronološko razvrščenih pesmi; najstarejša iz l. 1851, najmlajša od 9. jun. 1857, 33 lirskih (1851–3) je nedatiranih; natančno datirane so od 1853 (le nekatere brez navedbe dneva, redke brez meseca). V ta zvezek je Jenko pisal od 1855. Rkp. je po S-evi smrti imela njegova služkinja; od nje ga je dobila 4. jul. 1902 Marija Bučar, dijakinja 4. letn. žen. učiteljišča v Gor., pozneje por. s pošt. svet. dr. Iv. Lamutom v Lj.; danes je rkp. v DAS (I. 5d/37). — S. je tudi posredoval, da je 1865 SM dobila zapuščino Matevža Ravnikarja-Poženčana (SBL III, 48 sl.). Sam je objavil etnograf. člančič Bajdnek v Poljanah ob Kolpi (N 1856, 413) ter spisal in izdal Šmarnice. Lj. 1877. Jenko mu je tudi s pesmijo voščil (gl. Simon Jenko, ZbD II, 1965, 174–5). — Prim.: Catalogus cleri Lab.; izv. novom. gimn.; Grafenauer II, 374–5; Marn XVI, 40; ZbD 1874, 48; M. Lazar, LZ 1882, 504–7; E. Kos, DS 1903, 111–4, 179–81, 242–4; J. Glonar, Simona Jenka ZS 1921, 312; F. Bernik, Lirika Simona Jenka. 1962, 92, 97–8, 105, 265–6, 269–71, 275; isti, Simon Jenko ZbD I, 1964; II, 1965, kazalo. Bernik

Bernik, France: Sterbenc, Jurij (1834–1899). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi610052/#slovenski-biografski-leksikon (15. december 2018). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine