Slovenski biografski leksikon

Stepišnik Drago, zgodovinar telesne kulture, r. 3. marca 1906 v Polhovem Gradcu magistratnemu uradniku Dragotinu in Mariji r. Snoj, živi v Lj. Tu je hodil v osn. šolo (1912–6), na klas. gimn. (1916–25: zaradi bolezni 9 let; mat. 1925) in študiral na lj. univ. zgod. in zemljepis (dipl. 1930). Po opravljeni vojaški obveznosti (1930–1) je bil suplent oz. prof. na Mest. žen. real. gimn. (1931–9), ob njeni postopni redukciji pa prestavljen k mest. fizikatu (1939–41). Leta 1941 se je vključil v NOB, bil 1942 aretiran, obsojen in zaprt v Lj. in Castelfrancu. Spomladi 1943 je ušel k partizanom (ileg. ime: Stipe). Po osvoboditvi je služboval pri Notranji upravi (1945–6), bil pomočnik ministra pri predsedstvu vlade (1946–9), sekretar vlade (1947) in pomočnik ministra za prosveto in kulturo z referatom za visoko šolstvo (1949–53). Nato se je vrnil k pedag. delu: bil je direktor Zavoda za fizkulturo, Inštituta za telesno kulturo oz. Višje šole za telesno vzgojo (1953–62), odslej je redni prof. Visoke šole za telesno vzgojo, kjer predava zgod. telesne kulture. — Že od mladega je bil S. aktiven športnik (lahka atletika) in telovadec. Po vojni je sodeloval pri organizaciji športov: bil je predsednik šport. društva Edinost, amater. sodišča Zveze športov Sje, podpreds. Športne zveze Sje (1953–61). Od 1967 je preds. zvezne komisije za zgod. telesne kulture jsl narodov in član prezidija komisije za zgod. telesne kulture in športov pri UNESCO. — Objavil je poleg več strokovnih prispevkov v Biltenu savezne komisije za historiju fizičke kulture (Bgd) in v listu Polet (1953–60): Kratek pregled zgodovine razvoja telesne kulture (Lj. 1961, ciklostil); Telesna kultura in šport (Lj. 1964); Smučanje na Slovenskem (PV 1966, 44 sl.); Razvoj sokolstva u Sji (Prilog historiji sokolskog pokreta u Jsli, Zgb 1967); Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem (Lj. 1968). L. 1968 je prejel Bloudkovo nagrado za družbeno in športno delo. — Šifre: D. S., -k. — Prim.: osebni podatki; Polet 1957, št. 9 (s sliko); Delo 1968, št. 324 (s sliko). *

Uredništvo: Stepišnik, Drago (1906–1983). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi609742/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine