Slovenski biografski leksikon

Stegu Josip, veterinar, v Lj. r. 2. avg. 1875 Zofiji Tavčar, pozneje por. S., in u. 14. febr. 1937. Tu je obiskoval I.–VI. razr. (1886–93) gimn., potem študiral na Veter. vis. šoli na Dunaju (dipl. 1897). Bil je dež. veterinar 1897–8 v Mokronogu, 1898–9 v Žalcu, okraj. veterinar 1899–900 v Dubrovniku, jan.–sept. 1900 v Makarski, nato v Lj. upravitelj klavnice sept. 1900–4, veter. asistent pri Dež. vladi 1904–6, od 1906 v Radovljici, kjer je bil 1907 imenovan za živinozdravnika. L. 1909 je opravil na gimn. v Kranju maturo, 1910 v Gradcu fizikatni izpit; 1911 so ga pozvali v poljedel. ministrstvo na Dunaj, tu je 1912 prom. in 1913 postal viš. živinozdravnik, veterinarski delegat pri hrvaški vladi v Zgbu, med 1. svet. vojno šef vojn. guvernerstva na Cetinju, 1917 veter. inšpektor. L. 1919 je bil sprejet v drž. službo SHS kot okrajni živinozdravnik v Celju, 1930 tu imenovan za viš. veter. svetnika. Jul. 1932 je postal veter. inšpektor pri Banski upravi v Lj., okt. pa šef njenega veter. odd. — S. je bil prvi Slovenec, ki je prom. iz veterine (disertacija: Untersuchungen am Endometrium d. Schweines mit besonderer Berücksichtigung d. Flimmerepithels u. d. Brunstveränderungen). V praksi je bil zelo delaven, vesten in odličen organizator zlasti v celj. okraju. V Lj. je uspešno rešil vprašanje glede nameščanja in sistematizacije banov. veterinarjev. — Prim.: franč. mrl. matice; Banov. arh., Obč. odd.: Stegu; izv. lj. gimn. 1886–93; gimn. v Kranju 1910, 90; S 1937, št. 38 a; dr. Hribar, Jugosl. veterin. glasnik. Bgd 1937, 133–4 (s sliko); A. Stefančič, Začetek in razvoj veterinarstva na Slov. do prve svet. vojne. Lj. 1966, 90, 92, 122–3 (popravi podatke). Sfč.

Stefančič, Ante: Stegu, Josip (1875–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi606818/#slovenski-biografski-leksikon (25. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine