Slovenski biografski leksikon

Stegovec Tinca, akad. slikarka, r. 8. apr. 1927 na Planini pri Črnomlju učitelju Ivanu in Justini r. Marusič, živi v Lj. Obiskovala je 1933–8 osn. šolo na Vačah in v Lj., tu še klas. gimn. 1938–46, AUU za slikarstvo (prof. G. A. Kos) 1946–50 (dipl. 1950) in specialko za grafiko (prof. B. Jakac) 1950–2. Bila je prof. risanja na gimn. v Stični 1952–4, v Lj. na VI. gimn. 1954–7; (vmes opravila 1956 prof. izpit), na klas. gimn. 1957–8, na Osn. šoli Majde Vrhovnik 1958–62, od 1962 v Pionirskem domu. Izpopolnjevala se je na študij. potovanjih po Italiji (1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960), v Švici (1961) in v Parizu (1963–4). – S. se bavi s črno-belo grafiko (jedkanice in akvatinte), portreti in figuraliko (Domà, Sestrici, Dr. B. Magajna, Profesor filozofije, Avtoportret, Zvečer, Dijak, Šivilja, Starka, Za plesiščem, Tiri, Stopnice). – Razstave: Lj., MaG, avg. 1954, risbe in grafike s 4 plastikami; Jp, febr. 1961 (z V. Fakinovo) 16 del. Sodelovala je na razstavah: jsl grafike, Bgd 1954; sodobne slov. grafike, Clc 1954, Berlin 1955; 10 let AUU, Lj., Jp 1956; sodobne slov. umetnosti ter grafične sekc. Društva slov. lik. umetnikov (DSLU) in Avtoportreta na Slov., oboje Lj., ModG 1958; potujočih v Celju, Ptuju, Novi Gor.; Slov. risbe, Lj., Jp 1961; jsl grafike, Zgb 1962; 1964 Lj. (DSLU), Pariz (razst. tujih štipendistov), Subotica (10 let jsl grafike); 1965 Budimpešta (sodobna jsl grafika), Slovenj Gradec (slov. likovne umetnice). – Ilustrirala je knjige; Fr. Milčinski, Zakleti grad. Mlad. knj. 1957; V. Winkler, Samo za naše. Mlad. knj. 1958; Drugo berilo. DZS 1960; Fr. Bevk, Ognjeni krst Gregca Petelinčka. Borec 1960; Heinrich Böll, Kruh zgodnjih let. Mlad. knj. 1961; dr. A. Grad, Franc. vadnica II, 1962; V. Panova, Serjoža 1964 (najbolj uspela). – Opremila je: G. Šilih-dr. S. Lunaček–H. Puhar, Naš otrok ni več otrok. 1957; M. Audoux, Marie Claire. 1962. – S-eve sprva realistična grafika se je pozneje poglobila s primesjo ekspresionizma in z liričnimi meditacijami (lastna izjava). – S. je čist, vesten grafik, ki mu ne manjka čustvenosti, risba je čista in pregledna, njena umetnost izrazito komorna. Kompozicija je jasna, črta natančna, izdelava skrbna. Najraje upodablja vase in v svoj skromni svet zamišljene preproste ljudi in njihova borna okolja. Objavila je mdr. strok. članek v Delo 1964, št. 305, o slikarju, grafiku Bož. Jakcu (Pionirski list 1964, št. 1). – S. je članica graf. sekcije pri DSLU in upravn. odbora, predsednica lik. komisije za jsl pionir. igre pri okrajni Zvezi prijateljev mladine. – Katalogi: I. izložba jsl grafike, Bgd 1954; Slow. Graphik d. Gegenwart (predgovor dr. E. Cevc), Berlin 1955; Jubilejna razstava AUU v Lj. 1956; Razstava graf. sekc. DSLU 1958 (z repr.); Sodobna slov. umetnost. Lj. 1958; Avtoportret na Slov. Lj. 1958; Absolventi lj. akad. 1959 (z repr.); II. izložba jsl grafike, Zgb 1962, z repr. – Prim.: J. Jerko, LDk 1954, št. 198; F. Zupan, SPor 1954, št. 204; Č(rtomir) Š(inkovec), Tov 1954, 861; A. Slanc, Tribuna 1954, št. 14; Luc Menaše, Bulletin Instituta za lik. umj. JAZU, Zgb 1955, št. 7; Bogdan Pogačnik, SPor 1958, št. 264 (s sliko); S(tane) M(ikuž), TT 1958, št. 24 (3 repr.); J. Mesesnel, Delo 1961, št. 39 (s sliko); M. Stelè, NRazgl 1961, 90; Špelca Čopič, NŽ 1961, 77 (z repr.); dr. Fr. Šijanec, Sodob. slov. lik. umetniki. 1961, 231; Likovna revija 1961–3, 59, 60, X, 94, XXVII; PDk 1966, št. 228; osebni podatki. Zdč.

Znidarčič, Asta: Stegovec, Tinca (1927–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi606697/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine