Slovenski biografski leksikon

Stegenšek Franc, finan. strokovnjak, r. 24. jan. 1889 v Drožanju pri Sevnici kmetu Martinu in Mariji r. Gabrič, živi v Bgdu. Obiskoval je osn. šolo v Sevnici, klas. gimn. (1900–8; mat. 1908) v Mrbu, študiral pravo na Karlovi univ. v Pragi (dipl. 1914; prom. 1916). Služboval je pri delegaciji ministr. za finance v Lj. 1920–9, bil finan. in viš. finan. svetnik pri finan. ministr. v Bgdu, od 1945 pa viš. finan. referent ministr. za finance LR Srbije. – S. je napisal strok. članka: Nekaj prispevkov za revizijo zakona o taksah in pristojbinah (SP 1927, pril. Notarski vestnik, 1–29); K reviziji zakona o civilnih uradnikih in ostalih drž. uslužbencih (NG 1927, št. 35; 1928, št. 2–5). Sodeloval je pri publikaciji Zakon o taksah in pristojbinah. Lj. 1926² s pojasnili, z navodili, abecednim seznamkom. Za tisk je pripravil Propisi o naslednim i darovnim taksama. Bgd 1937, Štamparija Skerlić. – Prevedel je Sweet Marden, Zlata zrna uspeha (SN 1924, št. 152, 158, 164, 170, 187, 195; 199, 234, 251, 257, 269, 275, 291, 296). – Značka: Dr. F. St. – Prim.: Spominski almanah 333, 206 (slika). Mur.

Murko, Vladimir: Stegenšek, Franc (1889–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi606444/#slovenski-biografski-leksikon (17. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine