Slovenski biografski leksikon

Stefan Konrad, bibliotekar in prirodoslovec, r. 1. febr. 1854 v Rožnovu na Moravskem, u. 11. maja 1909 v Lj. Po materi Čeh, sicer Nemec, je obiskoval gimn. v Opavi, na Dunaju pa študiral matem. in fiziko. Služboval je kot suplent 1883–6 na drž. gimn. v Gradcu in Trstu. L. 1888–909 je bil v licej. knjižnici v Lj.: najprej kot skriptor, izbran med 15 kompetenti za mesto umrlega Fr. Levstika, od 1898 pa po umrlem Gottfriedu Muysu (SBL II, 185–6) kot kustos.

S. je vodil selitev knjižnice v tedaj novo poslopje II. drž. (poljanske) gimn.; vzorno uredil arhiv knjižnice in sestavil za večino starejšega fonda prvi, dobro uporabni katalog, ki pa ga je uničil požar 29. jan. 1944. Napisal je strok. poročilo o selitvi knjižnice Von d. k. k. Studien-Bibliothek in Lb. (Mitt. d. österr. Ver. f. Bibliothekswesen 1901, 224–6) in obširno Gesch. d. Entstehung u. Verwaltung d. k. k. Studien-Bibliothek in Laibach (MMK 1907, 1–116). Po strok. oceni je bila to ena izmed redkih zgodovin. knjižnic v tedanji Avstriji, v Sji pa edino delo s tega področja: vesten in soliden, po arhivskem gradivu sestavljen spis, ki pa v njem »administrator prevladuje nad zgodovinarjem« (-w- [= Dr. G. A. Crüwel], Mitt. d. österr. Ver. f. Bibliothekswesen 1907, 171–2). – Prim.: arhiv NUK, akta 24. jan. in 15. febr. 1888; LZg 1907, št. 33; 1909, št. 107, 109; Melitta Pivec-Stelè, Kron 1958, 93–5. M. P.-S.

Pivec-Stelè, Melita: Stefan, Konrad (1854–1909). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi605906/#slovenski-biografski-leksikon (2. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine