Slovenski biografski leksikon

Staudacher Ignacij (pri krstu Janez), šolnik in nabožni pisatelj, r. 5. avg. 1831 v Metliki, u. 11. febr. 1883 v Nov. mestu. Šolal se je doma in na novomeš. gimn., vstopil 1850 v franč. red, bogosl. študiral na Kostanjevici pri Gor. in dokončal v Lj. 1857 (ord. že 1854). Nato je bil do 1870 katehet na franč. gimn. v Nov. mestu in njen ravnatelj 1867–70. V redu je bil 1869–71 in 1880–2 gvardijan, nato vikar in definitor. — V tisku je objavil Potovanje našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa … in popotovanje sv. aposteljna Pavla (Prg. gimn. v Nov. mestu 1866, 1–8 v slov.!). — Poslovenil je Serafinski teden ali osemdnevna premišljevanja (1854, rkp. v novomeš. franč. samostanu). Tu so ostale tudi rkp. nem. ekshorte in duhovne vaje za gimnazijce ter Theologia. — Prim.: Juventus gimn. v Nov. mestu 1845 (S. je odličnjak I. gram. razr.); šematizmi slov.-hrv. franč. province 1851–84; Hribar, Spomini I, 40, 49; Vrhovec, Zgod. Nov. mesta. 1891, 154, 296, 297; Furlan, ČZN 1926, 47; Kron 1935, 55; 1936, 28 (slika); Trdina, ZS 1959 (popravlja trditev glede S-jevega nemškutarstva v Hribar in Kron), VI, 395; IX, 292, 359; XII, 507. M. Golia

Golia, Modest: Staudacher, Ignacij (1831–1883). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi605125/#slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine