Slovenski biografski leksikon

Stariha Janko, narodni heroj, r. 14. dec. 1922 v Črnomlju občin. uslužbencu črnomaljske občine, padel 7. nov. 1942 na Krešici pri Sv. Joštu na Dobrovljah. Ob napadu na Jslo je bil dijak gimn. v Nov. mestu. Član KPS je postal 1941. Po okupaciji Sje je takoj začel organizirati osvobodilno gibanje v Beli krajini in sodeloval od vsega začetka tudi pri raznih partiz. akcijah. Bil je član prve belokranjske partiz. čete do sept. 1941, ko je odšel v novom. četo na Brezovi rebri in sodeloval v njenih akcijah.

Konec okt. 1941 je Glavno poveljstvo slov. partiz. čet pripravilo napad na nem. postojanko na Bučki in pozvalo k sodelovanju tudi novom. četo. V tej akciji je bil S. kot član bombaške trojke, ki je prva vdrla v postojanko, ranjen ter nato prepeljan v Novo mesto na zdravljenje. Po ozdravitvi se je spet priključil partizanom in postal komandir mokronoške čete ter je z njo 15. dec. 1941 prešel v sestav II. štaj. bataljona, kjer se je kot komandir 2. čete tega bataljona še posebej odlikoval v bojih pri Primskovem in Stični.

Po formiranju II. grupe odredov konec marca 1942 je bil S. komandant I. bataljona, pozneje znanega med partizani kot Jankov bataljon. Ta je sodeloval v vseh pomembnejših bojih II. grupe odredov na Dol. (okoli Stične, Muljave, na Jančjem itd.) in na pohodu prek Gorenj. na Štajer. (pri Lučinah, na Gabrški gori, Blegošu itd.). Konec jul. 1942 je S. postal operativni oficir I. bataljona savinj. odreda. Po prihodu in združitvi enot II. grupe odredov 10. sept. 1942 na Štaj. je S. prevzel dolžnost operativnega oficirja v štabu II. grupe odredov ter se udeležil mnogih bojev z nem. vojaškimi in policij. enotami na Štaj.

Dne 7. nov. 1942 so Nemci z veliko premočjo napadli savinjski bataljon II. grupe odredov na Krešici pri Sv. Joštu na Dobrovljah. V tej hudi borbi je S. junaško padel, potem ko je zaman poskušal z borci prebiti še tretji in zadnji sovražni obroč. Zaradi izredne hrabrosti je bil 20. dec. 1951 odlikovan z redom nar. heroja. – Prim.: DL 1951, št. 51; Borec 1952, 68; 1954, 248; Tov 1953, št. 5; Zbornik nar. heroja Jsle. 1957, 747 (s sliko). – Slika: Zbornik fotografij iz NOB 1941–5, II/1, 286; spomenik v Črnomlju. Krall

Krall, Jože: Stariha, Janko (1922–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi604854/#slovenski-biografski-leksikon (16. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine