Slovenski biografski leksikon

Stante Jernej, leposlovec in pravnik, r. 19. avg. 1900 v Šentjurju pri Celju rudarju in kmetu Mihaelu, u. 20. dec. 1966 v Lj. Obiskoval je osn. šolo 1906–9 v Lindenhorstu pri Dortmundu (Nem.), do 1913 v Šentjurju, gimn. od 1913 (mat. 1921) v Celju; 11. maja–14. jun. 1919 se je kot prostovoljec v Celj. legiji boril za osvoboditev kor. Slovencev. Študiral je pravo na lj. univ. (dipl. 1926), služboval 1926–33 kot sodni in odvetn. pripravnik v Lj., Celju, Mur. Soboti, 1930 opravil sodniški izpit, 4. nov. 1933–5. apr. 1941 pa bil samostojen odvetnik v Celju. Med okupacijo po nem., italij. in madž. vojski se je do srede maja 1941 skrival okr. Trbovelj, se nato umaknil v Lj. in se vključil v organizirano delo OF, posebej v VOS. Odšel je 9. sept. 1943 na osvobojeno ozemlje na Dolenj. ter bil takoj imenovan za sodnika Viš. voj. sodišča pri GŠ NOV in POS, 9.–11. okt. 1943 pa za voj. tožilca v kočevskem procesu. V Lj. je bil 16. maja 1945–7. febr. 1947 javni tožilec LRS, 8. febr. 1947–30. nov. 1954 predsed. Republ. razsodišča LRS, pozneje Drž. arbitraže, 1. dec. 1954–19. jul. 1962 Viš. gospodar. sodišča LRS; nato je na lastno prošnjo (zrahljano zdravje) stopil v pok. — S. je imetnik Partiz. spomenice, redov zaslug za narod II. in III. stop., bratstva in enotnosti II. stop. ter dela II. stop. in z rdečo zastavo.

Kot leposlovec je objavil pesmi: Zidanje Babilona (Trije labodje 1922, št. 2); Justifikacija (Svobodna Mladina 1928, št. 1–2) in dramski pesnitvi Mlada Breda (DS 1925, 109–12, 139–42, 170–4); Na prelomu (LZ 1930, 439–43). — Zadnjič je literarno nastopil na 1. celj. kult. tednu 4. maja 1938 (gl. Celj. kult. Teden 1.–8. maja 1938, 48). — S pravn. področja je pisal o partiz. in gospodar. sodstvu, problemih javn. tožilstva in drž. arbitraže (SPor 1945, št. 50; 1953, št. 238; 1954, št. 10; 1955, št. 123; 1957, št. 148; Ljud. pravnik in NS 1946; Ljud. uprava 1948, 1952; Ekonom. revija 1951; Borec 1954; Gospodar. koledar 1959; Pravnik 1960, 1962; Delo 1961, št. 322); pripombe k referatu dr. Aleks. Goldštajna o gospodar. sodstvu (I. kongres jsl pravnikov 1954); poročilo o delu gospodar. sodišča s poseb. ozirom na l. 1960, 1961 (za Ljud. skupščino, 121 str. — vzorec drugim republikam). — Prim.: bibliograf. odd. NUK; osebni podatki; pers. mapa pri drž. sekr. za pravosod. upravo; SDL II, 135; Kron 1935, 330; Ervin Mejak, V boju za našo sev. mejo. Celje 1937, 42; LdP 1945, št. 32; Franček Sajè, Belogardizem. Lj. 1952, 608; Delo 1962, št. 198 (s sliko); 1966, št. 346 (s sliko). L. U.

Ude, Lojze: Stante, Jernej (1900–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi603096/#slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine