Slovenski biografski leksikon

Stamcar (Stamzer) Regalat (pri krstu Rudolf), šolnik in nabožni pisatelj, r. 27. okt. 1821 na Mirni na Dol., u. 16. jun. 1890 v Nov. mestu. Tu je obiskoval gimn., v Lj. dokončal. franč. teol. 1847 (ord. že 1844) ter se izobraževal še na univ. v Innsbrucku (gotovo 1853–5). Bil je prof. v Pazinu 1857–9, nato lektor v Gor., a že 1860 nastopil kot prof. na franč. gimn. v Nov. mestu, kjer je poslej stalno bival. Poučeval je latinščino, nem., zemljepis in zgod. (izprašan). Napisal je Spovednika potrebne lastnosti in svarilo (rkp., franč. arhiv v Nov. mestu). – Prim.: šematizmi slov.-hrv. franč. province 1844–91; izv. novom. gimn. 1861 sl.; Catalogus cleri lj. škofije 1861–90; Vrhovec, Zgod. Nov. mesta 1891, 297; Furlan, ČZN 1926, 48. M. Golia

Golia, Modest: Stamcar, Regalat (1821–1890). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi600958/#slovenski-biografski-leksikon (30. november 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine