Slovenski biografski leksikon

Stainer (Stanier) Bernard, protest. pridigar, r. 1546 v Kamniku mešč. staršem, u. po maju 1593 v Clcu. Študiral je v Strasbourgu, potem v Tübingenu: tu je bil 13. maja 1568 na Trubarjevo prošnjo sprejet v Tiffernov štipendij. Dosegel je 30. marca 1569 bakalavreat, se vpisal 22. apr. 1569 na univ., prav tako njegov brat Franc. Trubar se je pri kranj. dež. stanovih zavzel za oba brata S-ja kot tudi za tretjega, ki je bil krojač, ker jim četrti, na domu v Kamniku ostali brat, ni hotel izplačati dediščine. Bernard je v jul. 1569 izstopil iz Tiffernuma in šel za dom. učitelja mlademu Andreju Turjaškemu, 10. avg. 1569 postal magister, hkrati z J. Dalmatinom. Bil je potem pastor v Bühlu pri Tübingenu in se por., a mu je žena po prvem porodu u. Oženil se je drugič 22. jan. 1573 z Marijo Crapner ter se t. l. preselil v Šentrupert na Kor., kamor ga je za predikanta poklical baron Jernej Khevenhüller. L. 1581 se je S. s Fašankom (SBL I, 172) kot zastopnik Korošcev udeležil v Lj. revizije Dalmatinove biblije, za kar je od kranj. stanov menda dobil kakih 200 gl; 1582 je podpisal Formulo concordiae. — S-jeva študentovska disertacija Disputatio de consiliis … Tubingae MDLXXII (8 listov) je izšla v tisku. Prav tako zbirka Propemptica in honorem … m. Bernardini Staineri, pastoris Bihelensis, in Charinthiam euangelion annunciatum vocati … Tubingae 1573: priložnostne pesmi, ki so mu jih ob odhodu iz Šentruperta napisali N. Frischlin (SBL I, 190–2), E. Cellius, M. Crusius, L. Engelhart, M. Anomöus, Joh. Bartenbach in J. Präntel. – Brat Franc S. se je 1569 vrnil v Lj., postal pomožni pridigar, a že 1570 u. — Prim.: Kidrič, Zgod. 54, 55; SBL I, 117, 118, 119, 120, 172; Valvasor VI, 348; Elze, Die Universität Tübingen u. die Studenten aus Krain. Tübingen 1877, 59, 69–70; isti, Primus Trubers Briefe. Tübingen 1897, 453, 487, 490, 491, 501, 514; Hermelink, Die Matrikel d. Universität Tübingen I, 1906, 490. Rpl.

Rupel, Mirko: Stainer, Bernard (1546–po 1593). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi600732/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine