Slovenski biografski leksikon

Stadler Franc - Pepe, nar. heroj r. 30. maja 1915 v Šiški, živi v Lj. Tu je končal osn. šolo, 4 razrede gimn. in dvorazr. trg. šolo. L. 1937–8 je služil vojaš. rok, nato je dobil zaposlitev pri Poštni hranil. v Lj., kjer je služboval do odhoda v partizane 25. jun. 1943. Politično se je udejstvoval v delav. kultur. društvu Svoboda, 1935 postal član telov. društva Sokol. Spomladi 1941 se je priključil narodnoosvobodilnemu gibanju. Konec apr. 1941 je postal kandidat KPS, avg. sekretar teren. odbora OF v Šiški, jeseni kvartnega odbora OF II. Spod. Šiška. Okt. 1941 je postal član VOS v Lj., nov. je bil sprejet v KPS in bil sekretar teren. celice KPS v Šiški, marca 1942 komandir skupine VOS v Lj., maja 1942 komandant VOS za mesto Lj., nov. 1942 pa Nar. zaščite za mesto Lj. Dne 25. jun. 1943 se je priključil Cankarjevi brigadi, kjer je bil namestnik komandanta III. bataljona in bil 11. jul. 1943 ranjen pri Semiču. Zdravil se je v partiz. bolnišnici do sept. 1943. Konec sept. 1943 je postal inštruktor VOS v grosupeljskem in stiškem okrožju. Med nem. ofenzivo jeseni 1943 je zbolel za pljučnico in se zdravil v partiz. bolnišnici. Dne 16. febr. 1944 je postal namestnik komandanta slov. divizije vojske drž. varnosti (= VDV). Maja 1944 so ga poslali na Štaj., kjer je reorganiziral VOS, ustanovil III. brigado vojske drž. varnosti ter sodeloval pri osvoboditvi Zgor. Savinjske doline. Nov. 1944 so ga dodelili k OZNA za Sjo, kjer je ostal do 2. maja 1945. Od 2. do 30. maja 1945 je bil upravnik spec. sektorja OZNE v Trstu, od zač. jun. 1945 do 27. febr. 1958 šef oddelka OZNA za Sjo. Zdaj je načelnik oddelka pri republ. sekretariatu za notranje zadeve SRS v Lj. Ima mnogo visokih vojaš. in polit. odlikovanj ter Partizansko spomenico 1941; z redom nar. heroja je bil odlikovan jul. 1952. — Prim.: arhiv CK ZKS; Borec 1952, št. 8; LdP 1952, št. 30 (s sliko); Zbornik nar. herojev Jsle, Bgd 1957, 732–3 (s sliko); Delo 1965, št. 157 (s sliko). T. T.

Traven, Terezija: Stadler, Franc (1915–2000). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi600449/#slovenski-biografski-leksikon (23. november 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine