Slovenski biografski leksikon

Stachl Lovrenc Josip, slikar, r. in u. neznano kdaj in kje. Poslikal je s freskami kapelo (vsaj iz konca 17. st., starejša od cerkve) sv. Lucije v stari ž. c. v Teharjih; poleg poveličanja sv. Lucije v freski na oboku je upodobil sebe in se podpisal: Lorentz Jos. Stachl, Maler 1750; desno ob oltarju je upodobil moža, ki ga dodani napis imenuje Johannes Leonard, Baumeister. — Kapelo so 1905 porušili, čeprav je dunaj. Centralna komisija za varstvo spomenikov zaradi fresk terjala njeno ohranitev. — Narodna galerija v Lj. hrani tri plemiške portrete iz l. 1745; od teh je ženski signiran: L. Stachl pinx. Slika (pl. o.) Marijinega rojstva v p. c. sv. Križa na Svetini nad Celjem ima podpis: Lor. Jos. Stachl Pinxit Ao 1755. — S. pripada poznemu baroku; ohranjene slike razkrivajo sicer trdo, a po koloritu in ljudsko ubrani naivnosti privlačno risbo.

S-ovo poreklo utegne pojasniti več momentov: nem. umetn. zgod. ne pozna slikarja S-a, pozna pa Joh. Leonarda S-a (Stahl; 1730–4. sept. 1794 Bruchsal, Badensko), ki je bil učenec slavnega würzburškega stavbenika Balthasarja Neumanna, nato škofij. arhitekt; 1750 je bil zelo zaposlen pri zidavi gradu Bruchsal. Ni misliti, da bi bil stavbenik teharske mnogo starejše kapele; ok. 1750 tudi verjetno ni mogel osebno v Teharje, morda pa je poslal načrt za novo prezidavo tehar. cerkv. ladje. Utegnil bi biti ožji S-ov sorodnik, morda celo brat, (da ga je S. v cerkvi naslikal), se preseliti iz Pfalza ali Badenskega na juž. Štaj. in tako zabrisati za seboj sledove; morda se je na naših tleh celo udomačil. — Prim.: Thierne-Becker XXXI, 448; Avg. Stegenšek, LKU 141, 143; ČZN 1919, 162; M. Marolt, Dekanija Celje II. Mrb 1932, 192–3; A. Cevc, Katalog ob razstavi Stari tuji slikarji II. v NarG, Lj. 1964, 37, katal. št. 46. ACc.

Cevc, Anica: Stachl, Lovrenc Josip (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi599971/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine