Slovenski biografski leksikon

Spindler Krištof, protest. pridigar, r. 1546 v Göppingenu na Württemberškem, u. (po Dimitzu) 22. okt. 1591 v Lj. Vpisal se je 9. nov. 1563 na univ. v Tübingenu, bil 7. febr. 1565 sprejet v vojvodov štipendij, 7. avg. 1567 postal magister. Ko je Trubar po smrti Seb. Krelja (SBL I, 565–7) zaman iskal za Lj. novega superintendenta z znanjem slovenščine, se je naposled odločil za S-ja; samo s svojo vztrajnostjo je dosegel, da je S. (ord. 18. marca 1569) lahko odšel v Lj.: nasprotovali so namreč zaradi mladosti njegovi predstojniki in tudi vojvoda je odločil, naj nadaljuje študij, da bo poraben za kaj višjega. V Lj. je S. postal prvi pridigar (pastor) ali superintendent s plačo 200, od 1578 300 tolarjev; dobil je tudi posebna darila (npr. 1589 ob bolezni 500 gld). Znanje in prijetni nastop so mu ugladili pot; v razprtiji zaradi nošnje koretlja 1569 ni odločal, ker je bila zadeva že rešena. Na svojem važnem in odgovornem mestu je v Lj. utrdil württemberško pravovernost; vodil je nem. in slov. cerkev, si za obe zelo prizadeval, zlasti za organizacijo v smislu dogovora štaj., kor. in kranj. dež. stanov v Brucku 1578 in 1580 za podpis Formulae concordiae. Po njegovi zaslugi so prišli v Lj. pridigarji z liter. ambicijo: J. Schweiger 1569 (gl. čl.), J. Dalmatin 1572 (SBL I, 116–24), Fel. Trubar 1581. Podpiral je slov. književnost: z Dalmatinom in Jur. Khislom (SBL I, 454) je za Lj. pridobil 1575 Mandelčevo (SBL II, 39–40) tiskarno; podprl izdajo Dalmatinove Biblije; bil 1581 član njene reviz. komisije. — Kot eden izmed šol. nadzornikov si je S. prizadeval za izboljšanje šolstva in za ustanovitev dij. štipendij. Trubarja je zmeraj zelo spoštoval in se zavzel za njeg. sina Primoža, ko je le-ta 1574 na lastno pest prišel v Lj. in tu na smrt zbolel. — S. je izdal: Ain Christliche Leichpredig. Bey der Begrebnus weyland des Wohlgebornen Herrn Hörwarden Freyherrn zu Auersperg … Gehalten durch M. Christophorum Spindler … Gedruckt zu Laybach Durch Hannss Manuel Anno MDLXXV, 20 listov, 40 (edini izvod ohranjen v NM). Ta govor je S. imel 25. sept. 1575.

S. je bil dvakrat oženjen. Eden od sinov, Tomaž, je študiral v Tübingenu, 1592 bil sprejet v Tiffernum, a 1596 odpuščen zaradi nerednosti. Vrnil se je na Kranj., bil 1601 pregnan, postal na Nem. župnik in u. 1634 v Schwäbisch-Halle. — Prim.: Dimitz III, 147–8, 314–5; Erberg 23; Glaser I, 92 (napačno Kristijan); Hoff III, 131; Valvasor VI, 347; VII, 461; IX, 65; XI, 716; XV, 493; Dimitz, MHVK 1851, 2; Elze Th., Die Superintendenten d. evang. Kirche in Krain. Wien 1863, 33–49; isti, Primus Trubers Briefe. Tübingen 1897, 473, 475, 477, 480; isti, JGGPÖ XXI, 1900, 197; Ahn, MMK 1906, 9–10; Hermelink, Die Matrikeln d. Univ. Tübingen. 1906, I, 439; Rupel, Drugi Trubarjev zbornik. 1952, 73, 74, 76; isti, SR 1961–2, 211 sl. Rpl.

Rupel, Mirko: Spindler, Krištof (1546–1591). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi597637/#slovenski-biografski-leksikon (11. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine