Slovenski biografski leksikon

Spiller-Muys Fran, pravnik, agronom, v Lj. r. 4. sept. 1885 pismonoši Francu Spillerju (Muys: s posvojitvijo 1913 po vdovi Gottfrieda Muysa, SBL II, 185–6) in u. 6. nov. 1950. Tu je obiskoval 1896–904 (mat. 1904) I. drž. gimn., študiral 1904–10 pravo na Dunaju (prom. 1912), 1906–8 tudi Vis. šolo za kulturo tal (I. drž. izpit 1908), 1908–9 odslužil voj. rok ter bil od 1911 v Lj. sodni pripravnik, od 1912 avskultant. L. 1914–8 je služil v vojski kot častnik, potem kot avditor pri diviz. sodišču v Gradcu. L. 1919 je opravil sodn. izpit ter postal sodnik v Radovljici, jun. ga je prevzela dež. vlada za Sjo na pravni odsek odd. za kmetijstvo; od avg. je bil komisar za agrarne operacije v Mrbu, od jun. 1923 še za Kranj. in Kor., ob delitvi je obdržal komisariat za lj. oblast. Ko je posle prevzela Oblastna samouprava, je bil S. jun. 1928 upok. in ker zaradi nesoglasja z njo (S 1928, št. 93; J 1928, št. 93, 124, 141, 142, 172; KL 1928, št. 23) ni bil sprejet v sodno službo, je bil odvetn. pripravnik do 1941, od 1945 do smrti pa pravni referent pri Gradis v Lj. – V drž. službi je S. upravljal vodo-in ribarskopravni referat; kot agrarni komisar se je zavzemal za melioracijo planinskih pašnikov na Gorenjskem in Štajerskem; urejal kmečke servitutske pravice na versko-zakladnem (Bohinj itd.) in zaseb. svetu; uvedel Planšarske dneve in zbore (1924 Kranj, Mozirje; 1926 Begunje na Gorenj., Bled, Jesenice, Sv. Križ nad Jesenicami, Podkoren, Gornji grad, Luče; 1927 Kamnik); ustanovil vrsto zadrug, posebno pašniške v gornjegraj. okraju. Izdelal je: 1923–30 Osnutek zakona o izkoriščanju vodnih sil (po naročilu TOI), 1931 še komentar in pravilnike (SN 1927, št. 292–5) ter predloge za rešitev finan. vprašanja pri regulaciji Ljubljanice; predlog zakona o vodnih zadrugah; 1932–5 predlog za regulacijo Bleda, osušitev blejskih blat; osnutek jsl zakona o ribištvu. Pripravljal je knjigo o gospodarstvu na Barju; o Ribarstvu v zakonodajstvu do danes in v bodoče (gradivo v MALj); agrarno politično zgod. slov. Kmetijstva. – Objavil je: Zložba poljedelskih zemljišč. 1921; Agrarna vprašanja v Sji. 1924, s 5 slikami; Planinski in sorodni agrarni zakoni in uredbe. 1926; Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. 1926 (Uvod, 1–25, 423–43). Članke je prispeval v: J (1931), K (1921, 1923–9, 1943–4), KL (1928), KmK (1925), KolKM (1926, 1931–2), Naše gorice (1928), MiD (1937), SN (1921–2, 1925, 1927), SP (1928), TL (1924), Koledar in navodila sadjarjem in vrtnarjem (1945). – S. je bil več kot 13 let tajnik, zadnje leto v. d. načelnika Glavn. odb. za obdelovanje lj. barja, dolgoletni član KD, dvakrat njen komisar in od 1938 do razpustitve predsednik nadz. odbora, od 1937 sourednik MiD, večletni odbornik, od 1938 predsednik Sadj. in vrtnar. društva v Lj. – Prim.: osebna mapa pri Drž. sekretariatu za pravosodno upravo; prepisi matic (ŠkALj); zasebni arhiv sina ing. Fr. Spiller-Muysa; Spominski almanah 332. Syr.

Suyer, Vaso: Spiller - Muys, Fran (1885–1950). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi597114/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine