Slovenski biografski leksikon

Sotošek Stanko, gozdar. strokovnjak, r. 7. apr. 1903 v Podsredi (Štaj.), u. v Lj. 24. nov. 1956. Obiskoval je osn. šolo in gimn. (1914–22) v Lj., 1922–7 študiral na gozdar. odd. Poljoprivr. šumarske fak. v Zgbu, 1930 opravil izpit iz samostalnega gozd. gospodarstva v Bgdu. L. 1927–8 je bil tehn. dnevničar pri Drž. gozdni direkciji v Vinkovcih, 1928–9 pri General. gozdni direkc. v Bgdu, 1929–31 gozdar. asistent pri Gozdni upravi v Bajini Bašti, 1931–41 nastavnik niž. drž. gozdar. šole v Mrbu; 1941 je bil sprejet kot dnevničar pri Začasni drž. upravi razlaščenih gozdov; 1942–3 zaprt, 1943 honor. namešč. pri Ravnateljstvu drž. gozdov, 1944–5 interniran v Markirchu in Dachauu. Po vrnitvi 1945 v Lj. je S. služboval pri Min. za kmetijstvo in gozdar. LRS, bil 1945–7 načelnik odd. za prosveto, 1947 višji gozdar. inž., znanstv. sodelavec v Gozdar. inštitutu LRS, 1948–9 ponovno v Min. za gozdar. in lesno industr. LRS šef odd. za šolstvo, 1950–3 univ. prof na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterino. Potem ko je bil S. zaradi bolezni odpuščen, je vodil v Radovljici dela za sestavo gozdn. gospodar. perspektiv. načrta za gornjo Savsko dolino, od 1954 je bil svetnik Sveta za prosv. in kult., deloval naj bi od 1956 v Inštitutu za gozdno in lesno gospodar., kamor je bil dodeljen, kar pa je S. kot zunanji sodelavec odklonil. — Na niž. gozdar. šoli v Mrbu je uspešno deloval kot pedagog; po l. 1945, ko je postal ref. za gozdar. šolstvo, je skrbel za ustanavljanje gozdar. in lesnih šol, učnih tečajev in za osnovanje Srednje gozdar. šole v Lj. Zavzeto je sodeloval pri pripravah za ustanovitev gozdar. oddelka na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterino v Lj. L. 1938 je ustanovil GozdV in ga urejal 1938–41, 1946–8 in 1950; pisal je članke iz gozdar. in lesno-industrij. stroke ter jih objavljal v strok: revijah in časopisju (GozdV 1938–41; Orač 1940; MV 1934, 1939; Šumarski list, Zgb 1934, 1936; Tribuna 1954). Zbiral je gradivo s svojega področja za slov. terminološki slovar in obogatil jezik z novimi strok. izrazi. Sestavil je skripta za gojenje, varstvo in izkoriščanje gozdov ter predelavo lesa, ki so bila po 1945 prvi učni pripomoček na novoustan. šolah. Njegovo zapušč. hrani NUK v Lj. — Prim.: S(vetina Tone), GozdV 1957, 88–9 (s sliko); A. Šivic, ib. 1959, 93. *

Uredništvo: Sotošek, Stanko (1903–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi594378/#slovenski-biografski-leksikon (20. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine