Slovenski biografski leksikon

Sornik Franjo, gledališki amater, r. 21. avg. 1906 v Mrbu, kjer je bil oče, po rodu Korošec, čevljar, u. 15. jul. 1960 v Izoli. Po očetovi smrti (1911) je odraščal pri ujcu v Rušah, tam končal osn. šolo, se izučil trgovske stroke, bil več let trgovski pomočnik in poslovodja, po neuspelem poskusu z lastno trgovino (1936–1938) pa dobil pisarn. službo v tovarni dušika. Okupacijo je kot izgnanec preživel v Bgdu. V jul. 1945 se je vrnil na prejšnje službeno mesto v Rušah, 1953 pa se zaradi bolehanja preselil v Izolo. Tako v Rušah kakor pozneje v Izoli je bil središče kulturno prosvet. dela, posebno gledališkega. Navezal je na gledal. tradicijo Bralnega društva v Rušah, kjer je našel spodbudo pri režiserju Tomažu Staniju (gl. čl.), ustanovil 1926 v okviru tega društva mladinski dram. odsek, si z obiskovanjem gledal. predstav v Mrbu, s študijem in z osebnimi stiki (igralec Jože Mlakar, slikar Maks Kavčič) širil obzorje in postal glavni organizator gledal. dela v Rušah, zlasti od 1932 naprej, ko je na njegovo pobudo bilo zgrajeno letno gledališče. Veder, poln načrtov, z voljo in vnemo samouka je zbral okrog sebe agilno gledal. družino, skrbel za primerne igre, jih prirejal, dramatiziral (npr. 1934 Desetega brata po Jurčiču, 1946 Matija Gubca po Šenoi), režiral in sam igral. Z enako vnemo se je posvečal kulturno prosvet. delu tudi v Izoli. V spomin mu je v avli doma kulture v Rušah bil 1961 postavljen doprsni kip, delo Gabrijela Kolbiča; amaterski oder v Izoli pa si je po njem nadel ime »Franjo Sornik«. — Prim.: Gled. list DPD »Svoboda« v Izoli 1960/61, št. 1 in 2 (s slikami); Ruški delavec 1961, št. 4, str. 10–11; Kavčič M.: Anekdote o Sorniku, rkp. zbirka Stud. knjiži v Mrbu. Gr.

Glazer, Janko: Sornik, Franjo (1906–1960). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi594035/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine