Slovenski biografski leksikon

Sorčič (Zorčič) Franc, prosv. organizator, r. 8. febr. 1818 premožnemu kmetu v Župelevcu pri Brežicah, u. 22. nov. 1883 v Mrbu. Obiskoval je gimn. v Celju in Mrbu, filoz. v Gradcu, študiral bogosl. v Clcu (ord. 29. jul. 1840 v Št. Andražu). Bil je kaplan v Strmcu (Nova cerkev) 1840–2, v Celju 1842–7, tu 1847–8 nem. pridigar, proviz. ravnatelj glavne šole in učitelj preparandistov, 1848–52 spiritual v bogosl. Semenišču v Clcu, 1852–5 župnik v Brežicah, 1855–62 nadžupnik in dekan v Rogatcu, od 1862 stolni kanonik v Mrbu in nekaj časa ravnatelj bogosl. semenišča, od 1866 ravnatelj škofij. pisarne, od 22. apr. 1867 stolni dekan, od 19. avg. 1870 stolni prošt. – Na S-a je odločilno vplival njegov clški spiritual A. Slomšek (gl. čl.): uvajal ga je v slov. pismenstvo (gl. bogoslovca S-a ohranjeno »pesniško vadnico«: ljud. pesmi in lastni, po nem. vzorcih posneti sestavki); postavil ga zaradi poklicne in vzgojne sposobnosti za spirituala v clški bogoslovnici kot naslednika M. Pikla (SBL II, 338). S. je s Slomškom sodeloval pri Drobt., zlasti pri knjigi Blaže in Nežica. 1848, pozneje pri Dejanju svetnikov; z Andr. Einspielerjem (SBL I, 151–5) idr. pa 1851 sestavil in podpisal vabilo ter pravila Društva sv. Mohorja in se v oživelo 1852 vpisal kot tretji član, MD ostal do smrti zvest kot najljubši dom. kult. ustanovi; bil je tudi dosmrtni član SM. V Mrbu se je s škofom J. Stepischneggom (gl. čl.) trudil za primerno poslopje za dij. Semenišče. – Prim.: ŠkAMrb F 27, f 24–6; šematizmi lavant. škofije 1840–83; dr. I. Mlakar, SGp XVII, Cerkv. pril. 101; J. Sk(uhala), KMD 1884, 16–9; dr. Fr. Kovačič, Zgod. lavant. škofije. Mrb 1928, 399, 433, 435, 439; Moder, kazalo (gl. Zorčič). Rhr.

Richter, Jakob: Sorčič, Franc (1818–1883). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi593761/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine