Slovenski biografski leksikon

Somer (Sumer) Gregor, šolnik, kor. narodnoprosvetni delavec, r. 27. marca 1814 na Golšovem, obč. Žihpolje, kmetom, u. 19. okt. 1893 v Clcu. Na normalki v Clcu si je z odl. uspehom pridobil učno sposobnost za trivialne, 1835 še za glavne (mest. osn.) šole. L. 1834–47 je poučeval v clških odličnih rodbinah in se izobraževal: obiskoval je na clškem liceju M. Ahacla (SBL I, 3–4) predavanja o kmetij., sadjarstvu, prirodopisu, odlično opravil pri spiritualu A. Slomšku (gl. čl.) izpit iz slov., se izpopolnjeval v vzgojeslovju, orglanju in cerkv. petju. L. 1847 ga je knezoškof. ordinariat nastavil na močno propadlo šolo v Borovljah kot stalnega učitelja, cerkovnika in organista. S. je učil vse predmete v slov., poučeval celo cirilico, od 4. šol. l. pa po več tedenskih ur še nem. kot 2. dež. jezik: šola je zaslovela kot najboljša slov. na Kor., vse šol. oblasti so hvalile S-ja, ministrstvo mu je poslalo pohvalnico. L. 1852 je bil S. na Rudmašev (SBL III, 158–9) predlog imenovan za »vzornega učitelja« za ves Spod, Rož; dec. 1854 je postal kot učitelj na normalki v Clcu tudi drž. uradnik. Tu in od 1867 kot učitelj na novo ustanov. učiteljišču je učil slov.; na realki je daljšo dobo nadomeščal bolnega A. Janežiča (SBL I, 376 sl.). Od 1869 do nepričakovane upok. 1872 je bil okraj. šol. nadzornik za nem. okraj Millstatt. Kot zadoščenje za nestrpnost nem. struje je bil 1873 imenovan za zač. učitelja v Trebličah (Treffling) na Zg. Kor., 1883 pa se je preselil v Clc. —

S. je izdajal 1848–53 Napredovanje farno-šol. mladine v Borovljah ob koncu šol. l.: to je bilo 1848 prvo slov. šol. izv. na Kor. in na Slov. sploh. — Spisal je Abecednica za slov. učence na deželi za 1. šol. l. Clc 1849; Slovniške vadbe za Slomškovo Malo berilo za slov.-nem. šole; rkp. spisan do 1852; Mesečna opravila (Slov. koleda 1858, 257–61; tudi v pos. knjigi Cvetice za mlade in odraščene ljudi. MD 1858, 257–61); Mali računar za 1. razr, ali odd. šol. Navod. kako naj učitelj prvošolce po pripovestih računiti uči. MD 1874; v nem. pa Kratka zgod. Kor. – Pisal je v SŠP (1852, 9 člankov); Kosilice slepe babice, prevod iz italij. (ib., 100 sl.) in zagovarjal slov. uradovanje, nar. enakopravnost, slov. pouk in splošne slov. Težnje. – Izobraženi S. je znal poleg italij. še srbohrv., češ., polj. in rusko. – Bil je soustanovitelj MD, podpisnik njenega oklica (27. jul. 1851), večletni odbornik in užival posebno zaupanje A. Einspielerja (SBL I, 151 sl.) ter M. Majarja (ib. II, 15 sl.); član Slovan. čitalnice v Clcu od ustanovitve (1863), dolgo dobo njen podpredsednik, podpornik in predavatelj; naročnik 1882–93 Mira. – Prim.: Glaser III, 159; Simonič 67, 482; Ivan Podgorec (Ciril Petrovec), Ob stoletnici prvega slov. učit. časopisa, poglavje SŠP 15, 16, 28, 30 (rkp. v šol. muzeju v Lj.); Ciril Petrovec, Šolnik Andrej Praprotnik in njegova doba, ib., 15, 20, 27; SŠP 1852, 16, 223, 303–4; 1853, 48, 56, 71; 1854, 191, 272; Mir 1893, št. 30; UT 1893, 279; Žitoslav Zadravski (Scheinigg Janez), KMD 1897, 54–5 (s sliko); A(nte) B(eg), KCM 1916, 67–8; Ivo Andoljšek, Naš začetni bralni pouk. I. Lj. 1960, 156, 257–8. – Slika: Moder I, 199. Flr.

Felaher, Julij: Somer, Gregor (1814–1893). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi592504/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine