Slovenski biografski leksikon

Snoj Viktor, akad. slikar, r. 3. marca 1922 v Lj. na Viču čevljarju Mihaelu, živi v Lj. Obiskoval je osn. (4 razr. 1928–32) in mešč. šolo na Viču do 1937. Z neizpolnjeno željo, da bi postal grafik, je odšel v kranj. tekstilno tovarno, da bi tu risal vzorce, kar mu ni uspelo. L. 1939 se je v Kranju vpisal na Sred. tekst. šolo in 1941 postal tekst. tehnik. Med počitnicami v Lj. je kot član SKOJ zaman poskusil oditi v partizane: zaprli so ga zaradi tiskanja ilegalnih letakov in obsodili na dosmrtno ječo. S. je bil interniran v Italiji (Alessandra, Piemont), se po njeni kapitulaciji 1943 vrnil v Sjo in Lj. ter se 1944 pridružil dolomit. partiz. odredu. L. 1945–50 je bil zaposlen na Ministr. za industrijo LRS, na Predsedstvu vlade LRS in pri Planski komisiji; 1950 je študiral na AUU v Lj. (prof. M. Sedej, gl. čl.) in 1955 dipl. Po študij. potovanju v Poreč in krajšem bivanju v Parizu se je zasebno izpopolnjeval pri prof. R. Hudoklinu v Lj. (1955–7). L. 1958 je osnoval skupino slušateljev AUU (»BE-54«) za beneški bienale. Med 1957 in 1964 je bil prof. za lik. pouk na osn. šoli v Zg. Šiški, poslej svoboden umetnik. — S. je tudi domiseln organizator.

S-eva dela so tehnično zanimiva zaradi mešanja oljnih barv s holandsko tempero; s tem dosega na platnih izredno gladko površino, podobno mojstrom severne renesanse. S. obdeluje tudi kamen. Vsebinsko sega v svet pravljic, domišljije in domače folklore (panjske končnice), prikazuje delce razkroja naravnih snovi hkrati z duševno razdvojenostjo in brezizhodnostjo sodobnega človeka, kar izpričujejo že naslovi njegovih del (Haron v atomski dobi, Sredi razkroja, Konec brez imena). Njegova platna (olje s tempero): Orfej, Spomin na Kras (1959), Kompozicija (1960) so last KPS, LRS, Izv. sveta LRS in Mest. muzeja v Lj. — S. je razstavljal v: Lj., MaG 1955: absolventi AUU; Lj., Jp 1958: prva razstava BE-54 (razstavljena dela so dajali ljubiteljem v najem za mesečno plačilo); Reka 1959; Lj., Jp 1960: BE-54 (in kipar Peter Černe) in Mrb, Umet. galerija. — Prim.: S. Mikuž, LDk 1958, št. 19; M. S., LdP 1958, št. 19; S. Mikuž, SPor 1958, št. 27; Č(rtomir) Š(inkovec), Tov 1958, 258; Fr. Šijanec, NRazgl 1959, št. 13; katalogi razstav BE-54 Jp v Lj. in Umetn. galerije v Mrbu 1960; Fr. Šijanec, Sodobni slov. likov. umetniki. 1961. Zdč.

Znidarčič, Asta: Snoj, Viktor (1922–2011). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi591401/#slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine