Slovenski biografski leksikon

Snoj Franc, politik, r. 28. jan. 1902 v Toplicah pri Zagorju/o. S. kmetu Antonu in Mariji r. Drnovšek, u. 22. apr. 1962 v Lj. Obiskoval je osn. šolo v Zagorju, 1913–4 pa 1. razr. I. drž. gimn. v Lj. Ker je bil oče mobiliziran, je S. moral kot najstarejši otrok domov. Izobraževal se je sam, se udejstvoval v kat. mladin. organizacijah, zlasti v deklaracij. gibanju ter končal zadružno šolo. L. 1924 je postal tajnik posojilnice v Radgoni in mnogo delal v prosv. in gasil. društvih, 1937 starešina Zveze jsl gasilstva v Bgdu, 11. dec. 1938 bil v ljutomer. okraju na listi JRZ izvoljen za poslanca v nar. skupščino. Od 21. dec. 1938 je bil minister brez listnice v vladah Stojadinović, Cvetković in Simović. Apr. 1941 je po kapitulaciji Jsle z drugimi ministri emigriral v Jeruzalem in Kairo, nato s skupino ministrov v ZDA. Po ministru dr. M. Kreku je zvedel za ustanovitev vaških straž, njihovo sodelovanje z Italijo, za domobransko prisego ob navzočnosti Nemcev; ker je to obsojal (kakor Iz. Cankar, SBL I, 72), je sporočil M. Kreku, da se hoče vrniti v domovino in se pridružiti NOB. Prišel je sept. 1944 na osvobojeno slov. ozemlje, 5. maja 1945 postal v Ajdovščini minister za lokalni promet pri prvi nar. vladi Sje, 11. nov. 1945 na listi OF izvoljeni poslanec v nar. skupščino. Avg. 1947 so ga zaradi sodelovanja s tajna vohunsko organizacijo (inž. Č. Nagode, dr. B. Furlan) obsodili na 7 let odvzema prostosti s prisilnim delom, čez 4 leta pa pomilostili.

S. je kot minister, nato kot direktor sept. 1946 ustanovljene Direkcije za avtopromet pridobil zasluge za obnovo in organizacijo prometa v Sji. — Prim.: S 1938, št. 274, 293 a (slika); Spomin. zbornik Sje. Lj. 1939, 105 (slika); SPor 1947, št. 180–2, 185–7, 189; Saje, Belogardizem. Lj. 1952², kazalo; Mikuž, Pregled zgod. NOB v Sji, I., 1960, 308; isti, Slovenci v stari Jugoslaviji. Lj. 1966, kazalo. S. K.

Kranjec, Silvo: Snoj, Franc (1902–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi591076/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine