Slovenski biografski leksikon

Snoj Benigen (pri krstu Franc), izseljenski prosvetni delavec, homeopat, r. 17. sept. 1867 kovaču Janezu in Tereziji r. Dernovšek v Toplicah pri Zagorju ob S., u. 10. maja 1942 v Rome City (Indiana, ZDA). Po osn. šoli doma in v Zagorju ga je oče poslal na realko v Lj., sam pa se je učil latinšč. in prestopil na gimn., po 5. razr. pa brez vednosti staršev 1886 vstopil v franč. red, dovršil gimn. na Trsatu (1887) in na Kostanjevici pri Gor. (1888–9); bogosl. je študiral v Kamniku (1889–93; ord. že 1890). Tu je ostal še dve leti katehet, 1895–901 je bil katehet in kurat bolnišnice v Nov. mestu, kjer se je okoristil s številnimi knjigami o homeopat. medic. L. 1901 je prevzel pastirstvo med izseljenci v Egiptu: do 1909 v Aleksandriji, naslednja tri leta v Kairu; 1913 se je preselil v Jeruzalem in se 1915 vrnil v domovino, kjer so ga izbrali za prvega provincialnega komisarja slov. frančiškanov v ZDA. To službo je opravljal prvič do 1922, drugič 1927–30. Naselil se je 1915 v Brooklynu, a že 1916 v New Yorku ter tam sezidal cerkev in ustanovil župnijo sv. Cirila in Metoda. Ko je dobil red osrednjo postojanko v Lemontu pri Chicagu (1924), se je tja preselil tudi S. (1928) in organiziral noviciat ter študij filoz.; prva in zadnja leta je tu tudi sam poučeval. V letih 1930–8 je bival največ v Johnstownu in tu sezidal novo cerkev s samostanom, ustanovil za Slov. župnijo (1933), vendar pogosto pomagal tudi drugod, zlasti v Detroitu, Jolietu, Waukeganu in Chicagu ter kot vizitator obiskoval še druge izseljenske kraje. Povsod je dajal pobude za zboljšanje razmer in za ohranitev slovenstva. Spreten nastop in obilno znanje jezikov sta mu omogočila vidne uspehe. — V tisku je objavljal Letna poročila, pomagal pri upravi in urejanju lista AM ter vanj sam mnogo pisal (1916). Dokumentarno vrednost imajo S-eva vsestransko razgledana poročila (AM 1926–30; 1938–41); zanimiva je njegova avtobiografija (ib. 1941). – V Egiptu je bil odbornik društva Slov. Palma ob Nilu in poročal o življenju Slov. (KMD 1906 B, 43–9). — Prim.: šematizmi slov: hrv. franč. province 1887–939; Catalogus cleri lj. škof. 1890–902; dr. K. Pečnik, KMD 1902, 51–7, zlasti 55; Bernik Fr., Zgod. fare Domžale. Kamnik 1923, 252–4 (slika pri str. 240); CFr 1937, 301 (slika); 1942, 191–2 (s sliko); Bren H., AM 1938, št. 3 sl. (slika na str. 11); NS 1938, 105 (s sliko); dr. Drago Mušič, Kron 1940, 21; Urankar A., AM 1941, 10 sl.; S 1942, št. 158. — Slika: KMD 1902 B, 56. M. Golia

Golia, Modest: Snoj, Benigen (1867–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi590914/#slovenski-biografski-leksikon (20. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine