Slovenski biografski leksikon

Smole Viktor, mecen, v Lj. r. 24. dec. 1842 poštn. mojstru, posestniku Mihaelu in Amaliji r. Rumer ter u. 8. marca 1885. Bil je nečak Andreja S-ta (gl. čl.) in mu po mecenskih nagnjenjih menda najbolj podoben. Šolal se je neznano kje (v lj. gimn. ga ni). Po očetu je dobil hiši na Gosposvet. c. 1 in 3 (do 1877: 66 in 66 a), bil lastnik 3 zemlj. parcel na Viču, 1 v Šiški in 1 v Brezovici (NM, kopija sode. akta zaradi dediščine). Z očetovim nemškutarjenjem je prenehal, član Kazine ni bil nikoli. Nekaj let mlajši Fr. Levec (SBL I, 640–5) ga slika takole: »Temeljito omikan, darežljiv, vesel, zgovoren in ljubezniv kakor pok. stric njegov, bil je V. S. priljubljen vsakomur, kdor je občeval z njim. Največje veselje mu je bila velika njegova privatna knjižnica in zbirka dragocenih starinskih stvari« (LZ 1885, 246). O polit. udejstvovanju ni nič znanega. Izmed njegovih domislic je zbudil pozornost organizirani »podobed« 1883 (ob prihodu ces. Fr. Jožefa v Lj.) tistih, ki niso bili povabljeni k ces. mizi (pri dvorn. kuharju je S. naročil in plačal enake jedi; Tavčar, ZS V, 201). — Svoje premoženje, nepremično in premično: stilno pohištvo, umetn. slike — mdr. kopije Tiziana, Rembrandta, knjige, porcelan, preproge, je volil kranj. dež. muzeju (tedaj cenjeno na 130 000 gld, zaradi dosmrtnega užitka materi in sestri Balbini uradno na 100 918 gld). — Prim.: franč. r. matice; prepis testamenta, osmrtnica, inventar (arhiv pisarne NM); Marn XXIV, 49; LZ 1885, 246 (pri obeh popravi smrtni datum); Deschmann, Führer durch d. krain. Landesmuseum Rudolfinum. Lb. 1888; Kidrič, J 1926, št. 122; Prijatelj, Tavčar ZbD V, 531. — Slika: portret Jurija Šubica 1886 z napisom: * 8. III. 1885 mecenati huius Rudolfini grata patria (Mest. muzej, a last NM). Šorn

Šorn, Jože: Smole, Viktor (1842–1885). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi588084/#slovenski-biografski-leksikon (8. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine