Slovenski biografski leksikon

Smolè Janko, politik, družbenopolit. delavec, gospodarstvenik, r. 2. jun. 1921 v Lj. odvetniku dr. Albinu in Ani r. Anžič, živi tu. V Lj. je po štirih razr. osn. šole 1928–32 obiskoval 1932–40 gimn. (mat. 1940), pravno fak. 1940–1, v Bgdu pa 1946–7 višji ekonom. tečaj. Že 1939 je bil član SKOJa, jun. 1944 postal član KP. Njegova predanost revolucionarni ideologiji, zgledna bojna prizadevnost ter ideološka razgledanost so ga usposabljale za odgovorne partijske funkcije. L. 1945–6 je bil sekretar agitpropa pri CK KPS, 1948–50 član komisije ZKJ za plan, 1959 izvoljen za člana CK ZKS, 10. jun. 1965 za člana Izvršn. komiteja CK ZKS, 7. apr. 1966 za člana GO SZDL Sje. Vzporedno je izvrševal pomembne, odgovorne naloge na treh področjih: a) v času NOB je bil sept.—okt. 1941 politdelegat prve čete Krimskega odreda; konec okt. 1941–28. febr. 1942 na polit. delu v Lj.; konec febr. 1942—maja 1944 v zaporih (jun. 1942 obsojen na 6 let 5 mesecev); maja—jul. 1944 politdelegat v garnizonu VII. korpusa in politkomisar zaščitnega bataljona štaba VII. korpusa; avg.—konca sept. 1944 načelnik propagandnega odd. v štabu VII. korpusa; okt.–20. nov. 1944 pomočnik načelnika propagandnega oddelka GŠ NOV in PO Sje; 20. nov. 1944 dalje je delal na političnopropagandnem področju agitpropa pri CK KPS. — b) v organih oblasti je bil 1950–4 in 17. jul. 1962 dalje ljud. poslanec republ. zbora Ljud. skupščine LRS; 16. jun. 1963 dalje poslanec republ. zbora Skupščine SRS; od 26. jun. 1965 član Zveznega izvrš. sveta; od 1965 član Komisije za bančni in kreditni sistem pri Skupščini SFRJ; od 29. jul. 1966 predsednik Komisije Izvrš. sveta za reševanje aktualnih organizacijskih in sistemskih vprašanj v organih za notranje zadeve; 8. jan.–18. jun. 1965 predsednik Ekonom. sveta Izvrš. sveta Skupščine SRS; od 2. jul. 1965 predsednik sveta za nar. obrambo SRS. c) na upravnih položajih: 16. maja 1945–31. jul. 1947 pomočnik šefa in šef Tiskovnega urada pri Predsed. vlade LRS ter sekretar za agitacijo in propagando pri CK KPS; 1. avg.–31. okt. 1947 podpredsednik Planske komisije LRS; 1. nov. 1947–31. avg. 1948 sekretar koordinacijskega odbora Predsedstva vlade LRS; 1. sept. 1948–1. marca 1950 načelnik grupe odd. sektorja za proporce v Zvezni planski komisiji; 1. marca 1950–30. jun. 1951 predsednik Planske komisije LRS; 1. jul. 1951–31. jan. 1953 pomočnik predsednika Gospodar. sveta vlade LRS; 1. febr.–1. jun. 1953 direktor Republ. zavoda za gospodarstvo; 1. jun. 1953–28. febr. 1954 sekretar odbora za gospodarstvo v Zveznem izvrš. svetu; 1. marca 1954–16. sept. 1956 generalni direktor direkcije za kratkoročne kredite Nar. banke FLRJ; 17. sept. 1956–17. okt. 1958 namestnik izvršilnega direktorja Mednar. banke za obnovo in razvoj v Washingtonu; 18. okt. 1958–5. jun. 1962 guverner Nar. banke FLRJ. Dne 12. jun. 1962 je postal član odbora Izvrš. sveta LRS za splošne gospodar. zadeve, 19. jul. 1962 član Izvrš. sveta Ljud. skupščine LRS, 16. sept. je bil izvoljen za podpredsednika Izvrš. sveta in predsednika odbora Izvrš. sveta za splošna gospodar. vprašanja, 29. apr. 1965 za predsednika Izvrš. sveta Skupščine SRS. — S. je imel vrsto pomembnih, aktualnih ekspozejev, referatov in pogovorov mdr. objavljenih v listih: Borba (1964, št. 211; 1965, št. 210, 259), Delo (1962, št. 279 s sliko; 1963, št. 34, 130, 262, 340 s sliko, 346; 1964, št. 129, 267 s sliko, 314, 315; 1965, št. 188, 354; 1966, št. 114 s sliko, 162 s sliko), Komunist (1964, št. 20), Politika (1966, 30. apr.), Vprašanja naših dni (1961, 324–5; 1963, 208). — Dobil je odlikovanja: Partizanski spominski znak (1941), Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (1946, 1949), Red zasluge za narod s srebrnimi žarki (1949), Red dela z zlatim vencem (1949), Red za hrabrost (1951), Red dela z rdečo zastavo (1965). Vtc.

Vatovec, Fran: Smolè, Janko (1921–2010). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi587805/#slovenski-biografski-leksikon (7. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine