Slovenski biografski leksikon

Slavič Franc Ksav., šol. organizator, r. 16. nov. 1847 kmetu Ivanu in Katarini r. Štuhec v Bučečovcih pri Ljutomeru v isti hiši kot njegov nečak Matija S. (gl. čl.), u. 2. marca 1909 v Travniku (Bosna). Na mrb gimn. (mat. 1867), kjer mu je bil sošolec Iv. Skuhala (gl. čl.), je bil S., razen enkrat, vedno najboljši v razredu. Študiral je bogosl. v Gradcu, po vstopu (dec. 1867) v tukajšnji jezuit. samostan in noviciatu v Št. Andražu na Kor. pa filozof. v Bratislavi do 1875, nadaljeval bogosl. v Innsbrucku ter tu prom. 1879. Bival je v Belgiji, se vrnil v Innsbruck, kjer se je pripravljal za profesuro na univ. L. 1882 se je odzval pozivu nadškofa Jos. Stadlerja, naj mu pomaga pri urejanju verskega šolstva. Po kratkem bivanju v Sarajevu je S. že 1882 postal generalni prefekt v novem konviktu v Travniku, kjer je prevzel tudi pouk na snujoči se gimn., ki jo je vodil od 1887 kot prvi ravnatelj, 1890–3 pa ji kot rektor pridružil še prve letnike bogoslovja. Tu je 1893–9 razen profesure opravljal še ekonom. posle, se 1899 z bogoslovjem preselil v Sarajevo, kjer je bil drugič rektor bogosl. 1899–908. Tedaj so ga vnovič poslali v Travnik, da reši konvikt iz gospodar. težav. Dotlej vedno zdravega, je tu v nekaj dneh strla vročinska bolezen. – S-u so priznavali široko kulturno razgledanost, upravno spretnost in didaktično iznajdljivost. – Prim.: podatki iz družin. arhiva S-eve domačije v Bučečovcih (sporočil S-ev pranečak Ivan S.); Catalogus provinciae Austriaco-Hungaricae S. J. 1872–909; Zabeo Kamilo, Travnička spomenica 1882–932. Sarajevo 1932, 106, 119–20, 134, 136, 140, 154, 158, 176, 247, 263–7, 354, 400 (slika na str. 263, 265). Mkč.

Miklavčič, Maks: Slavič, Franc Ksaver (1847–1909). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi582291/#slovenski-biografski-leksikon (19. april 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine