Slovenski biografski leksikon

Slatnar Anton, tiskar in založnik, r. 3. jan. 1867 v vasi Nožice pri Homcu pri Kamniku kočarju Antonu in Magdaleni r. Šarc, u. 16. maja 1926 v Kamniku. Po 4 gimn. razr. se je izučil tiskarstva v Blaznikovi tiskarni. Bil je v Lj. stavec Narodne, v Clcu Mohorjeve, v Lj. Katoliške tiskarne. S H. Saxom (SBL III, 210) je 1900 ustanovil v Kamniku tiskarno, po njuni ločitvi 1910 je S. preuredil 1912 stroje za elektr. pogon (dotlej ročni). Preselil jo je v 1922 kupljeno, prej Samčevo hišo na Glavnem (zdaj Titovem) trgu v pritl. zadnjega trakta, kjer je ostala do konca. Glavni stavec je bil Karel Neřima, za moderno estetsko tipografsko opremo knjig in drugih tiskov je skrbel strojnik in absolvent umetnoobrtne šole v Lj. Jože Grčar (1887–953). S. je imel v Kamniku tudi trgovino s papirjem in knjigami. – Po njegovi smrti je do 1931 njegova vdova (predstavnik Rajko Kos) vodila tiskarno; 15. avg. 1931 sta jo s traktom vred kupila Ludvik Vodnik in Anton Knez ter jo vodila kot Tiskarno Slatnar d. d. z. o. z. (Vodnik in Knez). Med nem. okupacijo od 1941 jo je prevzel nem. komisar, lastnik Vodnik in nastavljenci pa so zalagali s papirjem in z barvo partizanske tiskarne, 1944 jim odstopili še ves črkovni material. (Drugi lastnik A. Knez je bil na Turjaku ustreljen kot talec). Dne 6. dec. 1946 je bila tiskarna nacionalizirana kot Kamniška tiskarna, 6. jan. 1949 ukinjena, stroje in tiskovno gradivo je prevzela Blaznikova tiskarna v Lj.

S. je tiskal: večino del za Schwentnerja (gl. čl.); za MS; za A. Turka skoro vse izdaje njegove založbe; Preporod od 1913 (od št. 6 dalje) in vse druge publikacije preporodovcev (zanje je naročil cirilske črke); Oglasnik za industrijo, trgovino, obrt in splošno gospodarstvo 1904–6; Škrabec, CFr 1915–26; Slov. Štajerc 1904, nekaj št.; več lokalnih in drugih manjših listov. – Izdajal in tiskal je Naš list (7. jan. 1905–26. jun. 1909) s pril. Slov. gospodinja in Kamničan (10. jun. 1905–28. dec. 1907). – V mladih letih je sodeloval pri pev. druš. Slavec v Lj., zanj sestavil (z A. Trstenjakom) Slov. delav. pev. druš. Slavec ob svoji desetletnici. Lj. 1894. V Kamniku je bil ravnatelj Mest. hranilnice, občin. odbornik in predsednik Jsl matice, – Prim.: RazstSN št. 90, 235, 240, 245, 253, 358, 376a, 446, 513, 515, 699, 865, 886, 1000, 1025, 1026, 1027, 1053, 1063, 1074; Slatnar A., Jsla 1922, št. 180, 6; S 1926, št. 111, 118; J. Kolar, Preporodovci. Lj. 1930, 88; M. Ambrožič, Tiskarstvo. Lj. 1937, 276; Ivan Zika, Kamniški zbornik 1956, 234–41 (s sliko). Lgr.

Logar, Janez: Slatnar, Anton (1867–1926). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi581760/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine