Slovenski biografski leksikon

Skušek Franc, veterinar, r. 19. dec. 1922 v Lj. bančn. uradniku Franu in Zofiji r. Gabrijelčič, živi tu. Obiskoval je osn. šolo in klas. gimn. 1933–41 v Mrbu (mat. 1941 v Lj.), študiral veterinarstvo 1941–3 v Bologni, nato delal nekaj mesecev na Veterinar. bakteriološ. zavodu v Lj., bil do sept. 1944 gradb. delavec, maja 1945 veter. pomočnik v Šentjerneju, do jeseni v JLA. Povzel je študij veter. 1945–51 v Zgbu (dipl. 1951), odslužil voj. rok, od 1952 služboval na veter. zavodu (kirur. in int. odd. vet. bolnice). L. 1954 je bil na mednar. veter. tečaju na Dunaju, 1955 dva meseca na Zavodu za rentgenologijo veter. fak. v Zgbu in en mesec v Freiburgu, 1958 kot štipendist amer. tehn. pomoči v Holandiji in Angliji. Od 1960 je bil predavatelj na veter. odd. Fak. za agron., gozdar. in veter. v Lj., 1963 opravil doktorat in postal docent; 1964–6 opravljal dolžnosti predstojnika tega odd. — Strok. članke je objavil S. v: Veter. glasniku (1957, 633–9; 1959, 659; 1961, 375; 1962, 339, 1260), Vestniku SKD (1957, 3–4), Deut. Tierärztliche Wochenschrift (1962, 372–420), Nordisk veterinaermedicin (1964, 78–85); poljudne pa v: Naša vas (1956–9), Obvestila veter. znanstv. zavoda (1961), Socialistično kmetijstvo in gozdarstvo (1960, 1963, 1964). Sfč.

Stefančič, Ante: Skušek, Franc (1922–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi578740/#slovenski-biografski-leksikon (20. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine