Slovenski biografski leksikon

Skubic Jože, kmet. strokovnjak, r. 8. jan. 1901 v Zgornji Slivnici pri Grosupljem posestniku Antonu in Jeri r. Okoren, u. 17. maja 1936 v Lj. Obiskoval je od 1913 II. drž. gimn. v Lj., po maturi 1921 študiral in končal agronomijo v Zgbu; služboval je najprej v ministrstvu za kmetijstvo v Bgdu, nato pa kot prof. na sred. vinar. in sadj. šoli v Mrbu ter na kmet. šoli na Grmu. V sadjar. se je izpopolnil v Geisenheimu (Porenje); kot referent za sadj. in kmet. šolstvo pri oblastni oz. banov. samoupravi je odločilno sodeloval pri določanju sadnega izbora za Sjo. Jeseni 1931 je bil iz polit. vzrokov premeščen v Mursko Soboto, 1932 odpuščen iz službe, do 1934 brez prave zaposlitve, nato je vodil tiskarno in urejeval G v Kranju, dokler se ni jeseni 1935 vrnil v banov. službo. Pomagal je obnoviti razpuščeno Kmetsko zvezo in postal njen tajnik. Bil je odbornik Sadj. in vinar. društva in pisal strok. članke v K, SiV in Slov. gospodarski list. – Prim.: Šlebinger-Marentič 195; Dm 1936, št. 21; K 1936, 144–5 (s sliko); S 1936, št. 114 (s sliko); KMD 1937, 65 (s sliko). S. K.

Kranjec, Silvo: Skubic, Jože (1901–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi577884/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine