Skubic, Anton (1876–1940)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 7, št. 50, 13. 12. 1931

Slovenski biografski leksikon

Skubic Anton, socialni delavec in zgodovinar, r. 24. marca 1876 kot edinec kmetu Jožefu in Ani r. Zupančič na Pancah pri Lipoglavu pod Lj., u. 5. jan. 1940 v Ribnici. V Lj. je obiskoval 1888–96 (mat 1896; 3. in 4. razr. 1890–2 na II. drž. gimn.) in študiral bogosl. (ord. 1900). Služboval je kot kaplan 20 dni v sept. 1900 v Rovtah, do 1903 v Ceknici, do 1907 v Ribnici, do 1909 na Vrhniki; od jul. 1909 je bil župnik na Jesenicah, od apr. 1914 do smrti pa župnik in dekan v Ribnici. – S. se je pridružil kršč.-soc. gibanju J. Ev. Kreka (SBL I, 559–65), se gospodarsko izobrazil in povsod ustanavljal, vodil konsumne in hraniln. organizacije, na Jesenicah tudi delav. združevanje. Kljub tukajšnjim uspehom se je na ljud. željo vrnil v Ribnico. Tu je razvil svoje najboljše sposobnosti v korist malega človeka, pospeševal prosv. delo in razvoj šolstva; 1914–8 je dušnopastirsko oskrboval osem enot voj. bolnišnice in uporabljal svoje znanje petih jezikov. Ustanovil in spretno vodil je ribniško hranilnico in posojilnico, da je zaslovel kot gospodar. veščak. – Bil je 20 let odbornik KTD in zadruge Jsl tiskarna, od 1926 oblastni poslanec, predsednik kluba SLS in finan. odbora lj. oblastne skupščine.

Ves prosti čas je S. v Ribnici posvetil raziskovanju virov in slovstva za kraj. zgod., ki ga je vanjo uvedel Fr. Pokorn (SBL II, 430–1). Objavil je mdr.: podatke o Prešernovem šolanju v Ribnici (IS 1925, št. 48), o Trubarjevih zvezah z njo (Kočevski S 1940, št. 4); lastna dognanja o naseljevanju Nemcev na Kočevskem (S 1930, št. 173–5); postumno so izšli članki o Zgodovini ribniške župnije in franc. okupaciji (Kočevski S 1940, št. 8–14), pravdi kmetov (ib., št. 15–33) in turških pohodih (ib. 1941, št. 1–9). – Zagovarjal je (ib. 1939, št. 35–6) mnenje, da je Jakob Gallus (SBL I, 202–3) ribniški rojak; napisal je in lj. Zavodu za gluho mladino prepustil biografijo njegovega ustanovitelja Ign. Holzapfla (SBL I, 337–8), objavil pa (DS 1903, 187–8) Fr. Marešičevo (SBL II, 47); več govorov v DPast in članek o histeriji in dušn. pastirstvu (Lj. škof. list 1909, 3). – Največja S-eva spisa sta ostala v rkp.: Kronika ribniške župnije (1941–5 izginila) in Zgod. ribniške župnije, 475 drobno tipkanih str. (zdaj v župn. arhivu; eno pogl. objavil Fr. Trdan v knjižici Nova štifta. Lj. 1941). – Prim.: Kočevski S 1939, št. 12; 1940, št. 2; Dr. K. L., S 1939, št. 87 (s sliko); 1940, št. 5 (s sliko), št. 7; KMD 1941, 106–7 (s sliko). Mkč.

Miklavčič, Maks: Skubic, Anton (1876–1940). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi577749/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine