Slovenski biografski leksikon

Skol(l)a (Schkola, Skala, Škola) Oton (pri krstu Karel Nikolaj), pisatelj in slikar, r. 4. nov. 1805 v meščanski družini v Novem mestu, u. 24. apr. 1874 na Trsatu. Šolal se je do 1827 v Nov. mestu, kot gimnazijec stopil v franč. red in v Lj. študiral bogosl. (1830–4; ord. že 1831). Naslednjih 10 let je S. bival v samostanih zunaj lj. škofije (Nazarje, Trsat) in se na poziv Barage (SBL I, 23 sl.) in Fr. Pirca (SBL II, 354 sl.) verjetno že od 1836 pripravljal za misijone med Indijanci Sev. Amerike. Sam se je javil Baragi in jeseni 1841 z jadrnico odplul v Ameriko, dospel dec. v New York ter tu kot duh. pomočnik v nem. cerkvi sv. Nikolaja nadaljeval z učenjem jezikov. Po kratkem bivanju med Nemci v Detroitu je jun. 1843 prišel med kanadske Francoze in polindijance na otok Mackinac v Pointe S. Ignace. L. 1845–53 je bil Baragov pomočnik v L'Ansu in vodil misijon. postajo La Pointe s podružnimi misijoni. Nato je deloval med Menominejci v Greewaley, Wis. Komaj se je priučil njihovega narečja v postojanki Oconto River, je vlada preselila njegove varovance. Šel je za njimi v Kesheno, okr. Shawana, ostal pri njih 4 leta in jim zgradil cerkvico. Ob hudih naporih so mu opešale telesne moči; vrh tega so mu kot slikarju podtikali, da čara. Da si opomore, je okt. 1857 zapustil misijone in se naselil pri frančiškanih v Alleghany, N. Y. Jeseni 1858 se je vrnil v Evropo in 4 leta opravljal službo spovednika v Assisiju. Ker ni ozdravel, se je spet naselil v Sji (1862 Kostanjevica, Nazarje) in se končno ustalil (od 1868) na Trsatu. – S. je sestavil izviren indijanski slovar (rkp. v franč. knjižnici v Alleghany) in anonimen opis misijonskih spominov, ki jih je na ukaz predstojnikov objavil v franč. misijon. listu La Verna; spis kaže njegovo osebno skromnost in stvarno natančnost; zlagal je tudi pesmi v raznih jezikih.

S. je imel velik risarski in slikarski talent; uporabljal ga je za očrtavanje misijonskih postojank in za širjenje treznosti med Indijanci. Večina njegovih slik in risb se je izgubila. Risbe gl. MohBibl; CFr 1889–90, 154, 208; Jaklič Fr., Mis. škof I. F. Baraga. Celje 1931, 129, 141; ib. 19512 (Buenos Aires), 187; Kron 1938, 65: Pogled na Novo mesto (akvarel). – S. je bil tudi glasbeno nadarjen in rad igral harmoniko. – Prim.: šematizmi slov.-hrv. franč. province 1853–5; ZD 1855, 169–70; 1864, 48, 55, 56; P. F. H(rovat), CFr 1889–90, 152–5, 179–87, 208–16, 238–50, 277–82, 305–11, 339–45, 372–6 (življenjepis in več pisem; slika na str. 241); DS 1907, 216 (slika); Jaklič Fr., Mis. škof I. F. Baraga. Celje 1931, 150–2 (slika na str. 150); 1951², 164, 172–4; slika na str. 171; isti, Slov. misijonarji, Baragovi nasledniki. 1931, 25–30; Bren H., Rev. Oton Skola. Spominska knjiga … Cleveland, Ohio. 1935, 19–20; P. Hugo [Bren], Kol AM 1939, 90–1; CFr 1943, 175 (s sliko). M. Golia

Golia, Modest: Skolla, Oton (1805–1874). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi575994/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine