Slovenski biografski leksikon

Skobl France, delav. organizator in stenograf, r. 7. apr. 1877 na Spod. Polskavi gostaču Francetu, u. 10. jul. 1964 v Stopnem. Po osn. šoli v r. kraju se je izučil čevljarstva in se zaposlil pri Juž. železnici. Po službovanju v raznih krajih je bil nameščen 1909 kot tehn. tajnik in stenograf v železničar. socialnodemokrat. organizaciji na Dunaju, 1909–14 v Trstu, po službovanju v vojski (1914–8) je bil do 1921 upravnik Sploš. železnič. organizacije v Lj., 1922–5 tajnik Društva zasebnih nameščencev in do upok. 1934 knjigovodja. Kot tak se je 1948–51 in 1954–5 še priložnostno zaposloval. – Politično se je S. udejstvoval kot sourednik sindikalnega lista Železničar (1909–14; 1919–20) in Eisenbahner (1919–20) ter kot odgovorni urednik Glasila zasebnih nameščencev (1922–3). L. 1919 se je v socialnodemokratski stranki opredelil za levico in 1920 aktivno sodeloval pri ustanovitvi KPS. L. 1921 je bil pri občin. volitvah izvoljen na komunistični listi za župana občine Moste pri Lj., vendar je oblast njegovo izvolitev razveljavila. Med okupacijo je kot aktiven član OF delal na terenu Studenec-Polje, po 1945 pa v raznih krajevnih odborih OF. – Kot stenograf je bil S. najprej pristaš Gabelsbergerjevega sistema, 1903 pa se je oprijel Stolze-Schreyevega in ga predelal za slovenščino. Ta prenos je objavil v strok. prilogi časopisa Deut. Stenograph 1910, št. 10–1. V tej smeri je prirejal stenograf. tečaje v Trstu (1910–4) in v Lj. (od 1918) ter vodil dopisne stenogr. tečaje po lastnih skriptih: Enostavna slov. stenografija. Po. Stolze-Schreyevem zedinjenem sestavu. I., Lj. 1923. Stenografiral je na vseh važnih. konferencah in kongresih delav. organizacij v Trstu in Lj. L. 1928 je sprejemal časnikarska poročila pri J. – Prim.: Cvetje 1910, št. 4; Sodobna pisarna 3, 1961–2, 155, (s sliko in stenogramom). Kpč.+Rakuša

Klopčič, F., Rakuša, R.: Skobl, France (1877–1964). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi575663/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine