Slovenski biografski leksikon

Sket Boris, zoolog, r. 30. jul. 1936 v Lj. bančn. uradniku Borisu in soc. delavki Adi r. Kraljič, živi tu. Obiskoval je osn. šolo 1942–6 v Lj., gimn. v Bjelovaru 1946–7, Karlovcu 1947–9, Bgdu 1949–50 in v Lj. 1950–4, tu študiral biologijo na PM fak. 1954–8, postal 1959 asistent na Naravosl. fak., prom. 1961. od nov. 1965 bil vnaprej habil. docent na Biotehn. fak. L. 1956 je prejel Prešernovo nagrado za študente, 1965 nagrado iz Sklada Borisa Kidriča. Referiral je na kongresu nem. zoologov v Gradcu 1957. na II. jsl speleol. kongresu v Splitu 1958 in je akt. član prirodosl. krožkov ter Društva za raziskovanje jam Sje. — Objavil je več člankov in razprav o podzemskih žival. vrstah s sistematskega, morfološ., ekolog., zoograf. in filogenet. vidika; važnejši so v: Deut. Zool. Ges. in Graz 1957; Bulletin scientifique 1958, T. 4, No. 2; II, 1959, T. 4, No. 4; III, 1960, T. 5, No. 3; Biol. vestnik 1958, 66–75; Jsl speleološki kongres, Zgb 1961; RSAZU, Odd. za prirodosl. vede VII, Lj. 1963. Adč.

Adamič, France: Sket, Boris (1936–2023). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi575025/#slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine