Slovenski biografski leksikon

Sk(e)rbinc Pashal (pri krstu Andrej), nabožni pisatelj, r. 1. okt. 1780 v Višnji gori verjetno kmetom, u. 28. jan. (po gor. nekrologiju) 1824 na Dunaju. Vstopil je v franč. red in bil 1800 preoblečen v Klanjcu na Hrv. (na Kranj. jožefinska prepoved, sprejemati redovne kandidate), študiral teol. (1801–4; ord. 1803) v Lj., redovne obljube opravil 1803 v Nov. mestu. Bil je gramatikalni učitelj 1804–7 na franč. gimn. v Nov. mestu, 1808–10 duh. pomočnik in tajnik redovne province v Lj., 1810–3 gvardijan in župnik. Dec. 1813 se je preselil na Dunaj, 1815 bil vtelešen v nižeavstr. franč. provinco ter tam trikrat provincial. – Protijanzenistično usmerjeni S. je bil sloveč govornik že v Lj. Janez Nep. Primic (SBL II, 579 sl.) je hotel s posredovanjem dr. Jakoba Zupana spodbuditi S-a, da bi dal svoje pridige v tisk, vendar je le-ta mimo njiju sam pripravil za objavao: Isloshejna pesem od Pater Pashkala Skerbinza Fajmashtra per Diviz Mari u Lublani lejta 1813; Nedélske pridige. 1814, z lat. predgovorom (datiran 21. jul. 1813), 522 str.; Prasnishke pridige … s' perstavkam nektirih nedélskih. 1814. – Jezik je poln germanizmov, česar se je S. zavedal, a z željo, da bi bil v svojih pridigah splošno razumljiv, je čiščenje jezika in pravopis prepustil slovničarjem (lat. predgovor). Zato se je tudi upravičenim pomislekom prevajalcev sv. pisma (janzenisti dr. Jakob Zupan, Matevž Ravnikar, SBL III, 46 sl.) glede jezika in pravovernosti spretno izognil: za cenzuro si je S. pridobil od lj. škofa Kavčiča lastnoročno spričevalo le-tega, knjigo mu pa 21. jul. 1813 posvetil in jo dal v tisk. Bogosl. cenzor Jurij Zupan je nato rkp. verjetno, a neznano v kakšnem obsegu, popravil. — Na Dunaju je S. v nem. izdal različne, tudi priložnostne pridige v l. 1816–20, 1822, 1824, 1825, 1832. – Prim.: Ist. II, 280, 305; Kidrič, Dobrovský 59, 79, 106, 220 (op. 216); tu navedeni lit. dodaj: catalogus cleri lj. škof. 1802–13; Pokorn Fr. Ordinacij. zapisnik II; 240 (ŠkALj); Simonič 465–7 (tudi nem. tiski); Wurzbach XXXV, 60–2; Wiesthaler, LZ 1882, 666–9; A. Medved, VBV 1907, 55–9; dr. Josip Gruden, Č 1916, 188; ČZN 1926, 43; Spominska knjiga za 700-letnico prihoda oo. franč. v Lj. 1933, 35, 36. — Slika: pred 2. knjigo Predigten auf die vorzüglichsten Feste des Herrn. 1824. M. Golia

Golia, Modest: Skerbinc, Pashal (1780–1824). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi574155/#slovenski-biografski-leksikon (29. november 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine