Slovenski biografski leksikon

Skalicky Bohuslav, vinograd. in kletarski strokovnjak, r. 17. jul. 1872 ključavničarju Josefu in Františki r. Skaritkovi v Cerekvicah, Nová Páka, Kralj. Gradec (ČSSR), u. 8. dec. 1926 v Nov. mestu. Po osn. 1879–84 v r. kraju in mešč. šoli v Hořicích 1884–7 je delal 1887–90 v vrtnarstvu grofa Černína (Vinoř pri Pragi), obiskoval 1890–3 Pomološki zavod v Troji pri Pragi, vmes prakticiral v drevesnici in vrtnariji (Fulnek-Moravska, Erfurt, Brno), se spopolnil na Viš. enološki in pomološki šoli v Klosterneuburgu 1893–4 (tu dipl.) ter bil 1894–5 izr. slušatelj Vis. šole za zemljed. na Dunaju. Poslan v Nov. mesto je tu vodil 1895–902 tetin. drž. dela za obrambo proti trtni uši na Kranj., bil od 1902 vinar., od 1913 viš. vinar. nadzornik, od jul. 1921 kmetij. svet. in referent za vinarstvo, od okt. 1921 upravitelj Kmetij. šole na Grmu, od 1924 do smrti tu direktor Niž. kmetij. šole. – Ustanavljal je drž. matičnjake (v Bršljinu pri Nov. mestu zasadil ameriškega s trtnico), vpeljal vzorne in poskusne vinograde, vodil tečaje za cepljenje in stratificiranje trt, za kletarstvo; uredil vzorno drž. vinsko klet v Nov. mestu (1897), nato v Št. Vidu pri Vipavi; organiziral razstave kranj. vin v Pragi (1909). Bil je mdr. član Dol. pev. društva, odbornik Nar. čitalnice, glavni odbornik Kmet. matice v Lj., Sadjar. in vinar. društva za Sjo, predsednik njene podružnice v Nov. mestu ter Vinar. društva za okraj Novo mesto.

Iz svoje stroke je objavil: Siljenje ali kaljenje amer. ključev. Lj. 1907 (Kmet. knjižnica 8); Kmetij. razmere na Češkem. Poročilo o gospodarsko poučnem potovanju slov. kmetovalcev na Češko 1908. Lj. 1909 (ib., 10); Pridelovanje in razpečavanje namiznega grozdja ter vzgoja trt na špalirju. Lj. 1912 (ib., 12); Kletarstvo. Lj. 1924 (Splošna knjižn. 4). Prevedel je iz češ. in po drugih virih dopolnil Madeži in njih snaženje. Praktično navodilo, kako je snažiti madeže na raznem blagu, na kovinah itd. B. S., Lj. 1909 (Kmet. knjižnica 10). Kot samostojne publikacije (več kot 80) so izšle v zbirki Gospodarska navodila: št. 7, 10, 22, 23, 24, 31, 34, 40, 49, 83 (tudi neoštevilčene). Pisal je strok. članke v slov., srbohrv., češ. in nem. mdr. v listih: DN, Gr, K, Kmetij. koledar, S; Allgem. Wein-Zg, Mitt. über Weinbau u. Kellerwirtschaft d. österr. Reichs-Weinbauver. – Prim.: podatki B. Komelja 20. maja 1966; Šlebinger-Marentič 195. *

Uredništvo: Skalicky, Bohuslav (1872–1926). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi573272/#slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine